Anna és a király – Anna and the King

{2336}{2425}Az elsõ angol nõ volt, akit megismertem.
{2427}{2520}Nekem úgy tûnt,|mindenkinél többet tudott a világról.
{2522}{2614}De Sziám félt ettõl a világtól,|félt, hogy megsemmisítheti.
{2643}{2744}A monszun úgy susogott érkezésérõl,|mintha vihar közeledett volna.
{2746}{2875}Volt aki várta az esõt,|de mások féltek a tomboló árvíztõl.
{2890}{3013}S egy nap megérkezett,|nem sejtve a gyanakvást, mely fogadta.
{3015}{3145}Késõbb döbbentem rá, milyen bátor volt
{3147}{3211}és milyen magányosnak érezhette magát.
{3248}{3284}Egy angol nõ.
{3286}{3350}Az elsõ, akivel valaha találkoztam.
{3726}{3806}Anya! Nézd csak!|Azt hiszem, megöltek valakit!
{3808}{3858}Louis, vigyázz a rácsnál.
{3860}{3948}Beebe, Moonshee, szedjétek össze a holmit.|Partra szállunk.
{3950}{4033}Várjunk, míg a palotából megjönnek.
{4035}{4138}Ha jönnének, már itt lennének.|Egyébként a hajó már indul tovább.
{4140}{4190}Pontosan.
{4311}{4361}Viszontlátásra, Leonowensné.
{4462}{4487}Louis!
{4583}{4618}Louis!
{4620}{4645}Elnézést.
{4668}{4722}Louis, gyere kedvesem.
{4724}{4764}- Anya?|- Igen?
{4766}{4842}Mért van a királynak szüksége rád?|Itt nem is beszélnek angolul!
{4844}{4943}Az angol szokások a világ szokásai.|A bölcs tudja ezt.
{5055}{5155}Memsahib, egy óra múlva a Newcastle elindul
{5157}{5215}és csak egy hónap múlva tér vissza.
{5217}{5289}Ma a saját otthonunkban alszunk, igérem.
{5291}{5341}Mem. Egy kocsi… hová?
{5343}{5393}Kocsi? Várjon, várjon.
{5395}{5476}Mi az?
{5531}{5580}Amott. Erre, kedvesem.
{6145}{6221}Milyen ez a Mongkut király szerinted?
{6223}{6311}Azt mondják, senki sem nézhet a szemébe
{6313}{6367}és istenként tisztelik.
{6369}{6423}- Úgy érted, mint Jézust?|- Aligha!
{6425}{6521}Ha fiát a nyugati szokásokra akarja taníttatni,
{6523}{6577}akkor ez megtiszteltetés a számomra.
{6579}{6644}De miért nem küldi Londonba?
{6646}{6719}Akkor nem tudnál megtanulni sziámiul.
{7341}{7420}Szent ég! Biztos ez a jó út?
{7468}{7516}Honnan tudnánk?
{7518}{7651}Csak a vezérelefántnak változik a táj!
{8321}{8371}Anya, nézd azokat a szobrokat!
{9581}{9631}Mem Leonowens, Kaw Rub.
{9633}{9662}Leonowensné,
{9664}{9782}Õnagyméltósága, Chao Phya Kralahome,|Sziám miniszterelnöke.
{9912}{9976}Vannak barátai Bangkokban, uram?
{9999}{10049}Nincsenek. Nem ismerek itt senkit.
{10177}{10210}Úr házas?
{10242}{10342}Özvegy vagyok.|Megmagyarázná, miért szólít uramnak?
{10364}{10451}Nõ nem állhat kegyelmes úr jelenlétében.
{10584}{10662}Mióta birtokol halott férjet?
{10720}{10757}23 hónapja.
{10783}{10819}Hogy halt meg?
{10854}{10972}Kérem tudassa a kegyelmes úrral,|a király fiának a tanára vagyok,
{10974}{11048}és nincs szükség személyes kérdésekre.
{11063}{11100}Kérem.
{11177}{11258}Sziámban, uram, az a szokás,
{11260}{11339}hogy személyes kérdésekkel kezdik,
{11341}{11391}udvariasság kedvéért.
{11476}{11541}Miniszterelnök úr, nem kívántam megbántani.
{11566}{11644}Azonban az út nem kis kihívás volt.
{11646}{11710}Urat elvezetik lakosztályára palotában.
{11712}{11761}Mem.
{11763}{11842}Elnézést. A király azt igérte,
{11844}{11894}a palotán kívül lesz az otthonunk.
{11913}{11963}Ez volt a megegyezés.
{11985}{12135}Sziámban, uram, majd megtanulja,|mindennek megvan maga ideje.
{12309}{12390}Fölösleges kipakolni, Moonshee.|Csak egy éjszakát töltünk itt.
{12392}{12499}Amint lehet elmegyünk,|ha nem teljesül a kívánságunk.
{12501}{12541}Nincs semmi pénzünk.
{12543}{12626}Ez igaz, de fölösleges emlékeztetni rá.
{12746}{12809}Mintha méhkasban laknánk.
{12811}{12861}Reggel megyek a királyhoz.
{12863}{12967}Az igéretét megszegõ uralkodó civilizálatlan,|felvilágosulatlan és hálátlan.
{12969}{13097}Itt elvekrõl van szó. Elengedhetetlen|a rendes angol otthon, ahová elvonulhatunk.
{13099}{13161}Úgy látom, nem tetszik Sziám, Memsahib.
{13163}{13219}Anya, miféle rendes otthonról beszélsz?
{13221}{13294}Kiskorod óta nem élsz Angliában,
{13296}{13346}én meg sosem jártam ott.
{13348}{13424}India angol. Ez a kolonizáció lényege.
{13474}{13538}Apa nyomban helyretette volna.
{13540}{13603}Sajnálom,|hogy nem vagyok olyan férfi, mint az apád.
{13797}{13847}Sajnálom, Louis.
{13865}{13928}De ez nekünk egy jó lehetõség.
{13958}{14049}Meg kell próbálnom… a jó oldalát nézni.
{14065}{14115}Feltéve, ha van ilyen.
{14117}{14164}Apád megtalálná benne a jót.
{14166}{14244}Bátor ember volt, ugye?
{14272}{14322}Igen, nagyon.
{14339}{14389}És rendkívül tapintatos.
{14391}{14458}Ami nem jellemzõ erre a királyra.
{14460}{14512}Megkeressük az ágyad? Gyere.
{14987}{15066}Bang Pli népe,|Õfelsége testvére, Chowfa herceg,
{15083}{15158}meghallgatta igazságot kérõ kiáltásotok.
{15578}{15633}Vágjátok le õket!
{15755}{15854}Te, ott! Mi történt?
{15878}{15950}A burmai katonák, Felség…
{15977}{16068}Azt mondták, ha levágjuk õket,
{16089}{16176}visszajönnek.
{16301}{16377}Sajnálatos, hogy találkozója késik, uram.
{16379}{16459}Király Sziám minden szegletéért felelõs.
{16461}{16539}Volt idõm elgondolkozni többek közt arról,
{16541}{16612}miért tett úgy, mintha nem beszélne angolul.
{16614}{16674}Véleményem szerint a bölcs óvatos.
{16676}{16763}Feltételezem, az már haladás,|hogy beszélünk egymással.
{16765}{16820}Jobb, ha az ember nem feltételez túl sokat.
{16855}{16909}Mikor Õfelségének bemutatják,
{16911}{17029}Ön és fia ne felejtsék|homlokukkal földet megérinteni.
{17052}{17141}Noha az Önök szokásait kezdjük megismerni,
{17143}{17210}a mieinket sem felejtettük el.
{17212}{17262}Hogy fogja akkor köszönteni?
{17264}{17314}A legnagyobb tisztelettel.
{17650}{17723}Anya, azok franciául beszélnek?
{17725}{17828}Igen. Állítólag egy hadihajó|tiltott helyen zátonyra futott.
{18766}{18876}Úgy tûnik uram, még egy napot kell várnia.
{18911}{18978}Nem hinném. Gyere csak.
{19000}{19050}Mem Leonowens!
{19077}{19106}Mem! Várjon!
{19108}{19158}Kérem!
{19168}{19254}Õfelsége, a nevem Anna Leonowens.|Én vagyok a tanár…
{19256}{19307}Abbahagyni!
{19333}{19370}Ki ez? Ki?
{19372}{19467}Õfelsége,|Anna Leonowens asszony és a fia, Louis.
{19532}{19628}Õfelsége, szinte három hete váratnak minket.
{19630}{19712}Megértem, fontos dolgokkal kell foglalkoznia,
{19714}{19768}de gondolom, a fia oktatása…
{19770}{19807}Csöndet!
{19936}{19999}Nem ismer protokollt?
{20019}{20090}Tudatva lett vele.
{20306}{20370}Maga… tanár?
{20372}{20422}Igen, Õfelsége, az vagyok.
{20816}{20932}Túl fiatalnak látszik tudomány tanításához.
{20934}{20984}Hány éve van?
{21043}{21139}Elég ahhoz, hogy tudjam,|kor és bölcsesség nem mindig jár együtt.
{21141}{21255}Merésznek lenni és angolnak, az bezzeg igen.
{21257}{21322}Egy és ugyanaz, attól tartok.
{21403}{21476}Õfelsége nem bocsátotta el. Kövesse.
{21533}{21607}Gyere, Louis. Kelj fel. Gyorsan!
{21974}{22064}Logikája nem hagyja cserben|éles helyzetben sem, Mem Leonowens.
{22066}{22121}Nagyon kedves, Felség.
{22124}{22214}De király nem értékeli|bosszantóan lekezelõ stílusát.
{22216}{22300}Döntésembõl majd látja, mi jár érte.
{22302}{22362}Az elsõ benyomás gyakran félrevezetõ.
{22364}{22426}Legidõsebb fiam mellett
{22449}{22524}többi gyermekem is tanítani fogja.
{22526}{22556}Jöjjön.
{22857}{22907}Íme királyi család.
{22909}{22959}23 feleség,
{22961}{23015}42 ágyas,
{23017}{23074}58 csemete,
{23076}{23134}és 10 útban.
{23136}{23236}Mind egyedi. Mind jövõm reménye.
{23364}{23414}Megértem, hogy meglepõdött.
{23416}{23566}Kínai császárnak több van,|de nem élte fél életét kolostorban.
{23568}{23618}Király igyekszik behozni lemaradást.
{23657}{23707}Anya, mi az ágyas?
{23915}{24034}Figyelem, áldott királyi családom,|két látogatónk érkezett.
{24056}{24159}Nagyon messzirõl hajóztak ide.
{24208}{24295}Íme elsõ diákja, a trónörökös.
{24297}{24347}Chulalongkorn herceg.
{24349}{24422}Fiam, az új tanárod.
{24442}{24497}Nagy megtiszteltetés, Felség.
{24515}{24619}Valamivel megbántottam?
{24666}{24707}Dehogy.
{24730}{24889}Akkor miért büntet imperialista tanárral?
{24891}{24945}Úgy tûnik, nem örül neki.
{25084}{25115}Legdrágább családom,
{25126}{25196}az a kívánságom,
{25220}{25283}mikor a megfelelõ kort eléritek,
{25301}{25384}tanulmányozzátok az angol nyelvet,
{25395}{25482}tudományt és irodalmat.
{25499}{25587}Ez egy fontos és hasznos ajándékom nektek,
{25589}{25767}és tartsátok tiszteletben tanárotok,|Mem Anna Leonowenst.
{25823}{25870}Üdvözlöm a királyi felségeket.
{25882}{25969}Örülök, hogy megismerkedhettünk.
{25990}{26085}Ez a fiam, Louis.
{26103}{26153}És persze a fõfeleség.
{26155}{26205}Lady Thiang.
{26230}{26313}Örülök, hogy belõle is kiváló tudóst csinál.
{26315}{26356}Lady Thiang.
{26358}{26405}Üdvözlöm, Mem.
{26430}{26472}Thongkon Yai
{26474}{26501}herceg.
{26528}{26578}Suk Sawat herceg.
{26668}{26718}Kannika Kaeo herceg.
{26865}{26918}És Fa-Ying hercegkisasszony.
{26920}{26981}Nem hercegkisasszony. Majom vagyok.
{26983}{27036}Bocsánatért esedezem.
{27151}{27213}Magam tanulom õt angolra.
{27247}{27335}Nos, Fenség, a bemutatkozó nagyon hízelgõ.
{27337}{27428}Egy egész iskola tanítása izgalmas feladat.
{27430}{27505}A haladás odaadó hívét csak dicsérni lehet.
{27602}{27669}Országom fennmaradásához|reform nélkülözhetetlen.
{27671}{27767}Sziám változik,|mint ahogy kis láb sem marad kicsi.
{27769}{27853}De mivel ebben az országban|sok az egyedi szokás,
{27855}{27980}ha óhajom szerint|fiamat olyanná nevelem, mint az apja,
{27982}{28065}akkor követnem kell saját szokásainkat is.
{28067}{28137}Mint apa, megértem.
{28139}{28254}Remek. Akkor Õfelsége megérti,|az otthon a palota falain túl
{28256}{28312}miért olyan fontos nekünk.
{28314}{28427}Az otthon, mely igérve volt, de megadva nem.
{28485}{28563}Örülök, hogy palotában lakik.
{28637}{28696}De én nem, Felség.
{28806}{28909}Munkafeltételeket nem szabhatja meg.
{28911}{28972}És engedelmeskedni kell!
{29007}{29118}Tisztelettel emlékeztetném Õfelségét,|nem szolgája vagyok, hanem vendége!
{29185}{29247}Fizetett vendég.
{29300}{29350}Oktatás holnap elkezdõdik.
{29397}{29472}Hát elég szörnyûnek hangzik.
{29474}{29524}Kihozott a sodromból, szó ami szó.
{29542}{29633}Moonshee, minek a királynak annyi feleség?
{29635}{29686}Ez egy remek kérdés,
{29688}{29736}anyád majd megválaszolja.
{29794}{29819}Anya?
{29821}{29871}Hallottam, Louis.
{29887}{29962}Hát, Sziám az egy királyság, mint Anglia.
{29964}{30047}A királyi hatalom fenntartásának egy módja,
{30049}{30159}háborúk és betegségek miatt,|a minél több gyerek.
{30179}{30256}Szóval, kell a sok feleség,|hogy gondjukat viselje?
{30258}{30318}Éleseszû megfigyelés, kedvesem.
{30320}{30376}Itt az alvás ideje. Gyere, adj egy puszit.
{30412}{30462}Mindegyiket szereti?
{30509}{30554}A maga módján.
{30556}{30611}Mint te szeretted Apát?
{30636}{30697}Itt minden más, Louis.
{30699}{30749}Még a szerelem is.
{30751}{30801}Na, gyerünk. Ágyba.
{30879}{30970}Anya, Viktória királynõnek|miért nincs sok férje?
{30972}{31053}Jó éjt, Louis.
{31627}{31698}Soha sem feledlek… soha.
{31746}{31785}A szívem a tiéd, Tuptim.
{31828}{31865}Mindig szeretni foglak.
{31882}{31929}..mindig, Tuptim.
{31976}{32015}Ne feledd!
{32042}{32081}Soha nem feledlek.
{32391}{32441}Íme királyi iskola, uram.
{32783}{32833}Valami baj van, uram?
{32835}{32896}Nem. Semmi baj, Lady Thiang.
{32898}{32948}Louis, ez a te padod.
{33177}{33246}Igen. Hát, akkor el is kezdõdött a tanítás.
{33248}{33288}Üljetek le.
{33418}{33471}Üdvözöljük, Mem Leonowens.
{33523}{33630}Apám ezt kívánja adni jó tanítás érdekében.
{33632}{33720}Nos, figyelembe veszem majd, Felség.
{33722}{33772}Megdícsérhetem a remek angolját?
{33926}{33995}Sziám – lakossága hat millió,
{33997}{34094}gazdag tartományai száma 49,
{34096}{34163}tõle nyugatra Burma, keletre Kambodzsa,
{34165}{34231}uralkodója Maha Mongkut király,
{34233}{34349}aki az Élet ura,|akinek ereje és hatalma elér mindenhová.
{34351}{34408}Az én házamba bizony nem.
{34446}{34516}Tanár fia elfelejti, hogy király fia vagyok.
{34518}{34567}A tanár fia fütyül rá.
{34569}{34627}Ülj át máshová!
{34629}{34661}Nem én!
{34663}{34720}Louis, ne feledd mit mondtam.
{34722}{34780}Sajnálom, Anya. De õ kezdte.
{34782}{34909}Én országomban férfi|sose kér bocsánatot nõtõl… soha.
{34911}{34963}Ha lenne apád, tudnád.
{34965}{35022}Neked nem apád van,|csak térképed!
{35024}{35053}Louis!
{35055}{35139}- Tilos királyhoz érni!|- Nem is értem! Löktem!
{35141}{35202}Szólj egy rabszolgádnak, hogy lökjön vissza!
{35372}{35413}Szállj le rólam!
{35415}{35451}Engedjetek. Elnézést.
{35453}{35518}Hagyd abba! Elég legyen!
{35595}{35658}Thak Chaloemtiarana, a nemes,
{35665}{35728}Sziám leggazdagabb tea kereskedõje,
{35739}{35826}örök hûséget esküszik, és ajándékba adja
{35833}{35918}leggyönyörûbb lányát, Tuptimot,
{35925}{35996}Õfelsége örömére.
{36339}{36386}Mi történt itt?
{36822}{36861}Az angol fiú
{36874}{36945}ellökte Chulalongkornt, Felség.
{37219}{37269}Miért?
{37347}{37428}A herceg megsértette a fiú apjának emlékét.
{38084}{38190}998, 999,
{38214}{38261}1,000.
{38263}{38302}Kész.
{38304}{38336}Hazamehetsz.
{38338}{38380}Te nem jössz?
{38382}{38468}Majd ha Chulalongkorn herceg befejezte.
{39264}{39338}Sajnálom, Lady Thiang,|a vacsorának várnia kell.
{39340}{39399}A herceg még nincs elbocsátva.
{39488}{39560}Õfelsége Mongkut király nem akarja
{39562}{39631}tanár éhezzen hosszú éjszaka alatt.
{39633}{39699}Küldött ételt… egy személyre.
{39954}{40007}Miért aláz meg az apám?
{40009}{40059}A legjobbat akarja.
{40061}{40119}Ebbe pillanatnyilag én is beletartozom.
{40121}{40171}Miért?
{40215}{40276}A legtöbben|nem olyannak látják a világot amilyen.
{40278}{40328}Hanem olyannak, amilyenek õk maguk.
{40330}{40386}Egy jó királynak széles a látóköre.
{40564}{40614}Maradjon itt, Felség.
{41649}{41699}Mi ez a szag?!
{42042}{42149}Hat hete van ide láncolva.|Mert megpróbálta megvenni a szabadságát.
{42151}{42264}Mem Leonowens,|Jao Jom Manda Ung gazdag család tagja.
{42266}{42379}Igen. Mikor La-Ore felajánlotta a pénzt,|elfogadták. A szeretõje elfogadta.
{42381}{42431}Aztán hálátlansággal vádolta,
{42433}{42508}és mint egy állatot, odaláncolta,|ahol a herceggel megtaláltuk.
{42510}{42611}Trónörökös nem keveredhet rabszolgaügybe.
{42613}{42663}Majd megoldódik magától dolog.
{42665}{42695}Mint a házam?
{42697}{42750}Látom, tanul.
{42910}{43005}Ki akasztana nõket és gyermekeket?
{43018}{43055}Burmaiak voltak.
{43074}{43113}Tudom, hogy azt gondolja.
{43121}{43212}De a Burmát kormányzó bábut|az angolok rángatják.
{43222}{43323}Miért használnának az imperialisták|ilyen burkolt taktikát?
{43370}{43457}Mert a háború a szomszéddal
{43470}{43549}ürügy az angol beavatkozásra.
{43620}{43685}Az olyan férfinak, Alak, mint te,
{43692}{43747}nem való a béke és a felvirágzás.
{43782}{43877}A béke puhánnyá tesz, Felség.
{43897}{43976}Az angolok szerint Burma
{43985}{44032}”Brit Protektorátus”.
{44039}{44084}Vietnámot és Kambodzsát
{44091}{44142}világszerte úgy ismerik,
{44149}{44196}mint a “Francia Indokína”.
{44238}{44365}Sziámot minek nevezik majd?
{44483}{44552}Sokat gondolkoztam, Mem,
{44554}{44663}hogy egyesek miért rabszolgatartók,|mint Jao Jom Manda Ung,
{44665}{44715}mások meg rabszolgák.
{44717}{44806}Ezt az apjától kéne megkérdeznie, Felség.
{44808}{44858}De maga a tanár.
{44860}{44890}Tanítson.
{45216}{45314}Ez az amerikai nõ – Harriet Beecher Stowe -|ugyanezt a kérdést tette fel.
{45316}{45409}Talán olvassa el,|és aztán folytathatjuk a beszélgetést.
{45535}{45564}Egy nõ?
{45566}{45607}Igen.
{45659}{45709}Tamás bátya kunyhója.
{45746}{45796}Nyomban elolvasom, Mem.
{46338}{46409}Reszketsz…
{46419}{46486}Ne félj, áldott gyermek.
{46503}{46598}Õfelsége kedves és nagylelkû szeretõ.
{48397}{48447}Gyere, Louis!
{48478}{48547}Gyorsan. Nem akarunk elkésni az iskolából.
{48762}{48866}Nem az volt a parancs,|hogy rabszolgaügybe ne ártsa magát?
{48868}{48969}Kegyelmes úr, Õfelsége szava parancs
{48971}{49031}a hatáskörömön belül.
{49033}{49102}Azon túl nem ígérek engedelmességet.
{49104}{49162}Kövessen!
{49457}{49507}Becsapott!
{49514}{49557}Betört a házamba,
{49564}{49605}a szolgáim felszabadította,
{49611}{49668}aztán ajánlatot tett nekem,
{49675}{49752}hogy vegyem meg, és fizetett!
{49784}{49834}La-Ore megvette a szabadságát,
{49836}{49911}és ha ennek a nõnek odaadtam|volna a gyûrûmet,
{49913}{50006}elvette volna,|de La-Oret fogva tartotta volna.
{50008}{50120}Mindent elõz|a király hûsége a nemesi családokhoz.
{50149}{50215}A levélben, melyben munkát kínált nekem,
{50217}{50326}azt mondta,|szeretné, ha Sziám modern nemzet lenne.
{50328}{50394}Arról beszélt, valami nagyot akar alkotni.
{50396}{50503}Egy országot, ahol jogegyenlõség van.|Ezért jöttem ide.
{50616}{50701}Tanár memóriája rendkívüli.
{50723}{50777}Vissza akarom kapni a rabszolgám,
{50792}{50895}és bûnhõdjön a pimasz angol,
{50938}{51033}aki állni merészel az Élet ura elõtt!
{51073}{51128}Kralahome…
{51130}{51206}Kérem, tiszteld meg Jao Jom Manda Ung-ot
{51229}{51285}a törvény magyarázatával.
{51307}{51381}Sajnálattal közlöm,
{51392}{51471}a rabszolgáknak joguk van
{51480}{51575}törvényesen megvenni szabadságukat.
{51649}{51712}És ha minden rabszolga a szolgálatomban
{51721}{51816}netán megfizeti szabadsága árát?
{51822}{51893}Talán magam szolgáljam magam?
{51979}{52042}Ez nagy balszerencse lenne,
{52086}{52165}méltóságteljes asszonyom.
{52405}{52452}Egy nincstelen gyûrûje!
{53132}{53182}Miért ártotta bele magát?
{53270}{53325}A lelkiismeretem kívánta.
{53339}{53389}És fiúk ökölharcába?
{53391}{53442}Tessék?
{53444}{53546}Valószínûleg mivel anyja és apja is,
{53548}{53620}hajlik rá, hogy széltõl is óvja.
{53660}{53725}Louis meg tudja védeni magát, Felség.
{53727}{53777}Az Ön fiát védtem.
{53779}{53882}Köszönöm a vacsorát.|Bár igazán nem volt rá szükség.
{53884}{53920}Ismerem a fiam.
{53922}{53975}Még most is ott ülne.
{53977}{54022}Talán.
{54024}{54118}De akkor az én érvem gyõzött volna,|Felség, nem az Öné.
{54120}{54170}- Király vagyok.|- Igen.
{54172}{54225}Én meg a tanára.
{54227}{54285}Mit tanult ebbõl Ön szerint?
{54287}{54366}Hogy tisztelje osztálytársait|vagy hogy féljen az apjától?
{54500}{54588}Férj nagyon megértõ lehetett.
{54682}{54782}A férjem sose tartott|a gondolataimtól vagy a véleményemtõl.
{54829}{54895}Mivel én is ilyen vagyok,
{54897}{55007}megengedem, hogy álljon jelenlétemben,
{55009}{55113}ha feje nincs magasabban, mint enyém.
{55164}{55227}Köszönöm, Felség.
{55416}{55465}Felség,
{55467}{55566}úgy hiszem, ez a nõ sértegette már eleget,
{55568}{55641}egy nõ,|aki férfival egyenrangúnak tartja magát.
{55680}{55742}Nem férfival egyenrangúnak, Chao Phya.
{55785}{55835}Hanem királlyal.
{56220}{56319}Ezt Önnek csináltam holnap.
{56338}{56411}Nahát, köszönöm, Fa-Ying. Gyönyörû.
{56413}{56471}Ezek majmok nyári palotánál.
{56473}{56523}Ez meg biztos Ön.
{56525}{56587}Kirakom a falra otthon.
{56589}{56665}Majd csinálok Önnek egy másikat tegnap.
{56692}{56744}Örülök neki majd holnap.
{56850}{56921}- Lady Thiang.|- Jó reggelt, Mem Leonowens.
{56923}{57024}Ez Lady Tuptim. Új a palotába, mint Ön.
{57101}{57233}Én is szeretnék angolul írni, hogy…
{57256}{57337}Õfelsége Mongkut király kedvében járjak.
{57339}{57384}Igen, hát persze.
{57386}{57471}De remélem, Lady Tuptim kedvét is szolgálja.
{57626}{57676}Ez az Öné.
{58397}{58453}Nyissátok ki a könyveiteket.
{58482}{58558}Ki tudja mi jön az E után az abc-ben?
{58560}{58610}- F.|- F.
{58612}{58671}A HÉT BETÛJE
{58673}{58733}Ki tud mondani egy F-betûs szót?
{59744}{59794}Fa-Ying imádja a folyót.
{59796}{59884}Igen, elmesélte az útját Ayudhyába.
{59886}{59939}Hogy az a világ közepe.
{59941}{60042}Az õsök és mítoszok otthona.
{60044}{60092}Elmeséltem neki,|hogy Angliában meg ott van Camelot.
{60094}{60170}És egy nagy kerek asztal.
{60172}{60209}Igen, pontosan.
{60211}{60301}Mindenkinek kell legenda.|Hogy tudjunk álmodni.
{60303}{60391}Ön a valóság és a képzelet|érdekes keveréke, asszonyom.
{60393}{60484}Talán mert gyerekek vesznek mindig körül.
{60486}{60564}Fiatalokat tanítani felemelõ.
{60581}{60631}Nem igazán volt választásom.
{60709}{60774}A Buddhisták szerint az élet szenvedés.
{60776}{60884}Férj halálának fájdalma…|élet fontos tanulsága.
{60935}{61015}- Másból szívesebben okultam volna.|- Igen.
{61017}{61136}De akkor másnak jutott volna|e világ megváltoztatásának lehetõsége.
{61347}{61414}Louis. A csónakban maradj, kedvesem.
{61442}{61572}A zászlóról és a fehér elefántról kérdezett.|Nem tudtam a választ.
{61574}{61629}Louis Leonowens!
{61804}{61837}Tessék, Felség?
{61839}{61883}Most én vagyok tanár.
{61925}{61964}Sziám zászlója.
{61966}{62016}- Mit jelent a piros?|- Bátorságot.
{62018}{62069}- A fehér?|- Könyörületességet.
{62071}{62190}A fehér elefánt Sziámban|nagyon ritka és nagyrabecsült lény.
{62192}{62282}Talán útban a rizsfesztiválhoz látunk egyet.
{62284}{62334}Rizsfesztivál?
{62336}{62367}Anya!
{62369}{62399}Anya, nézd!
{62401}{62451}Az ott Moonshee és Beebe!
{62507}{62565}Úgy hiszem, itt lesz elég hely
{62567}{62643}az angol szokások kultiválására.
{62645}{62704}Még rózsatermesztésre is.
{62706}{62792}Ez az egyezségünknek köszönhetõ
{62794}{62852}vagy csupán meg akar szabadulni tõlem?
{62908}{62950}Igen.
{63227}{63306}Egy kis mosószer és víz,|és csodás házunk lesz, Mem.
{63368}{63414}Csináljak teát?
{63416}{63480}Igen. Remek ötlet.
{64433}{64503}Emlékszem a rizsfesztiválra gyerekkoromban.
{64505}{64568}Mindenhonnan jöttek megnézni a királyt.
{64570}{64666}Megáldja a termést és esni kezd az esõ.
{64668}{64720}Akkor azt hittem, õ az Isten.
{64771}{64821}És most?
{64857}{64916}Látom, hogy ember is.
{64990}{65069}Nagy szerencsének érzem, hogy eljöhettünk.
{65092}{65174}Ha Bangkokban él,|nem látja Sziámot teljes szépségében, Mem.
{65214}{65378}A hegy oly zöld,|és az ég kékje még az Ön szeménél is kékebb.
{65400}{65439}Meg kell keresnem Louis-t.
{65441}{65491}Louis!
{65743}{65832}- Kérhetek egy szívességet, Mem?|- Igen, persze.
{65869}{65926}Ezt elküldeni.
{65951}{66040}Hogy család tudja,|milyen boldog vagyok királlyal.
{66067}{66151}Megkérem Moonshee-t, találjon küldöncöt.
{66163}{66188}Mem…
{66212}{66262}Kérdezhetek valamit?
{66264}{66297}Igen.
{66325}{66375}Férj hogy halt meg?
{66416}{66469}Hát, a karjaimban.
{66571}{66637}Hogy élte Mem túl?
{66693}{66743}Ahogy majd te is.
{66745}{66795}Egyik szörnyû nap múlik a másik után.
{67087}{67158}Mem sha, Louis ugrat.
{67160}{67270}Azt mondja, az angol hideg égbõl hull,|mint sok pici pihe.
{67272}{67322}Miért hazudnék a hóról?
{67324}{67409}Kérem, Mem, nagy a hõség.|Csinálhatok havat?
{67411}{67523}Az apja tán tud esõt csinálni,|de én nem tudok havat.
{67525}{67606}Végre látom korlátait.
{67608}{67658}Abból van bõven, Felség.
{67660}{67720}Apa, kérlek, csinálsz havat?
{67743}{67793}Még neked sem tudok.
{67795}{67868}De láttam már fényképen.
{67870}{67927}Mindent befedett… idáig!
{67977}{68042}Louis… akarsz szívni egyet?
{68058}{68096}Én? De jó!
{68098}{68150}Nem. Nem!
{68152}{68205}De Anya, a király mondta.
{68207}{68247}Az Apám is dohányzott.
{68249}{68336}De Apád már nem volt növésben.
{68338}{68415}Hatéves korom óta dohányzom.
{68417}{68499}És van aki óriás embernek tart.
{68501}{68601}Igen. Eszét és erejét is tekintve, Felség.
{68603}{68696}Ezért tudom, Louis, Õfelsége csak ugrat.
{68717}{68840}Szerintem itt az alkalom,|a gyerekek hó csodájával
{68842}{68892}lehûtik a palotát. Ugye?
{68894}{68944}Igen!
{69032}{69093}Csak beszélgettem kicsit
{69095}{69152}abban a vitatkozó stílusban,
{69154}{69214}amit Mem úgy kedvel.
{69259}{69331}Szeretem elmondani a véleményem,|de attól még nem szentírás.
{69333}{69469}A gyerekek szellemét kitárta,|s ezért õszintén csodálom.
{69506}{69531}Azonban
{69533}{69619}maradjunk abban,|én nem csábítom a fiát dohányzásra,
{69621}{69737}Ön meg nem tanít ilyet az én fiamnak.
{69848}{69995}Chulalongkorn feje kérdéssel teli,|de Sziám mezeje nem vethetõ be egyszerre.
{70013}{70063}Értettem, Felség.
{72037}{72123}Igazán, Louis. Öt percre hagylak magadra…
{72150}{72200}Az õ ötlete volt.
{72202}{72315}Ha Chulalongkorn herceg vízbe ugrik,|nem kell feltétlen követned.
{72317}{72393}Hogy bírják szívni ezt?
{72395}{72457}Apád bizony szerette.
{72567}{72617}Ezért szereted?
{72619}{72697}Mármint a királyt. Mert Apára emlékeztet?
{72763}{72845}A szivar elködösítette az agyad, fiatalember.
{72867}{72906}Gyerünk. Aludj szépen.
{73188}{73277}Kiráncigáltok az ágyból|és kevesletek vékánként öt fontot?
{73279}{73374}- Franciák hetet adnak!|- Mi a bajotok?
{73376}{73479}Úgy tûnik, nagyra taksáljátok a terméketeket!
{73481}{73580}Ez a legjobb ár! Ennél többet nem adok érte!
{73617}{73668}Mire várunk?
{73709}{73788}Az angolnak ne essen baja.
{75213}{75371}Nem tudjuk a halálcsapatok hol ütnek le újra.
{75380}{75414}Akkor oda kell vágnunk,
{75422}{75479}de kétszeres erõvel.
{75487}{75535}Kinek vágjunk oda, testvérem?
{75541}{75614}Az ellenség még mindig nem öltött testet.
{75628}{75683}Õfelsége hûséges hívei
{75690}{75753}felakasztva rothadnak el.
{75760}{75805}Aki az angolokkal nem kereskedik,
{75810}{75865}azt megölik saját otthonában.
{75873}{75967}Anglia burmai gyilkosokkal dolgoztat,
{75982}{76047}de az angolok bûze érezhetõ!
{76127}{76206}Egyikünk rosszul ítéli meg az angolokat.
{76227}{76322}Rögtön összehívom a tiszteket.
{76346}{76381}Nem.
{76388}{76427}Ha te látod jól az angolokat,
{76432}{76536}akkor a háborút nem csatatéren nyerjük meg.
{76541}{76576}Felség,
{76583}{76646}ha mi nem vetünk véget|a kolonizáló ragadozóknak,
{76652}{76693}akkor ki?
{76778}{76885}Nos, mint tudjuk, a tojás nem fér az üvegbe.
{76912}{76964}Ez egy tény. Ez az igazság.
{76966}{77042}És itéleteink alapja az igazság, ugye?
{77044}{77174}Mi van, ha az itéletünk rossz,|akkor is, ha biztosra vesszük, hogy helyes?
{77176}{77264}A szemünkben bízunk,|vagy hiszünk a lehetetlenben?
{77266}{77316}A TERMÉSZET IRTÓZIK A LÉGÜRES TÉRTÕL
{77505}{77628}Látjátok, a lehetetlen lehetséges,|például ha megváltozik a klíma.
{77776}{77823}Hagyjatok magunkra.
{78039}{78135}Franciák szerint|civilizálatlan uralkodó vagyok.
{78153}{78235}Én, aki egész életemben
{78237}{78334}történelemre, irodalomra és tudományra|próbáltam tanítani magam.
{78338}{78406}Miért írnának ilyet, Felség?
{78408}{78502}Ön angol. Igazán tudhatná.
{78523}{78573}Hát, attól még megdöbbent!
{78575}{78625}De ami a lényeg,
{78627}{78745}a külföldi szemével ilyennek lát?
{78779}{78852}Nem tudok mindent Önrõl, Felség.
{78854}{78916}De annyit tudok,
{78918}{78968}hogy nem olyan, mint amilyennek állítják.
{79009}{79090}Köszönöm, Mem… hogy megerõsíti nézetem.
{79176}{79256}Úgy döntöttem,|évfordulót vacsorával ünnepeljük
{79258}{79344}és meghívjuk|az angol nemeseket és diplomatákat.
{79346}{79398}Nem értem.
{79400}{79486}Francia Indokína|egyre erõsebb és agresszívabb.
{79488}{79622}De ha jobb a kapcsolatunk|királynõje rendkívüli követével,
{79624}{79727}a franciák alaposan meggondolják,|mielõtt kikezdenek Sziámmal.
{79767}{79821}Okos gondolat, Felség.
{79913}{79992}Mintha angol kürtöt fújna segítségképpen.
{79994}{80068}A formalitásokat Önre bízom,
{80070}{80161}Mem nyilván tudja mit tegyen,|hogy a vendégek otthon érezzék maguk.
{80163}{80227}De… mikor van az évforduló?
{80229}{80278}Tegnaptól három hétre.
{80280}{80363}Három hét?! Lehetetlen.
{80387}{80443}Mem…
{80445}{80480}A tojás
{80482}{80542}az üvegben van.
{81564}{81619}Csak félpohárral.
{81983}{82089}A fogadáson a szolgák|nem hajlonghatnak minden belépõnek.
{82091}{82141}Értem.
{82824}{82898}Csak egy estére…
{82900}{82958}Köszönöm, Felség.
{83300}{83382}Elnézést az idegességért.|Sziám történetében ma van elõször,
{83384}{83470}hogy a király jelenlétében mindenki állhat.
{83489}{83543}De csak ma este.
{83556}{83645}Az országa és az enyém|sok mindenben hasonló, Felség.
{83647}{83715}Gazdag kultúra. Hosszú történelem.
{83717}{83771}És most Leonowensnében is osztozik.
{83773}{83807}Igen.
{83809}{83926}A gyerekeim látóköre egyre tágul,|hála tanításának.
{83980}{84082}A férjemmel mindenfelé szolgáltunk keleten.
{84084}{84183}De szó ami szó… ilyet még nem láttam.
{84185}{84235}Rendkívüli, ugye?
{84252}{84345}A nagypalotát Taksin király hozta létre.
{84347}{84413}Õ egyesítette elõször Sziámot.
{84415}{84529}Országunk annak köszönheti létét,|akit bolondnak kiáltott ki.
{84531}{84636}Hát, ezek a tetõk kicsit bolondosak.
{84668}{84728}Birodalmat akart építeni,
{84730}{84855}de Sziám nemesei belefáradtak a háborúkba,
{84857}{84982}és Mongkut nagyapját ültették helyébe,|mert befolyásolhatták.
{84984}{85098}Taksint bársonyzsákba tették,|szantálfaütõvel agyonverték,
{85100}{85154}és a palotában valahol eltemették.
{85156}{85182}Te jó ég.
{85184}{85261}Mintha tisztelné, Tábornok.
{85263}{85384}A nagy koncepciót minden formájában,|Lady Bradley.
{85824}{85945}Bocsásson meg, Felség.|Azt hiszem, a nap ma korábban nyugodott.
{85947}{85988}Mem.
{85990}{86083}Mindezt Ön hozta össze,|hogy Sziám jövõjét segítse.
{86115}{86199}S most mégis magára vonja a figyelmet.
{86257}{86332}Nos, ez nem állt szándékomban, Felség.
{86348}{86396}Leonowensné.
{86398}{86448}Milyen csodás meglepetés
{86450}{86561}ilyen bájos hazánkfiába botlani.|S ilyen messze az édes otthontól.
{86563}{86632}Lord Bradley, igazán nagy megtiszteltetés.
{87474}{87550}Kegyes hölgyek, kedves urak,
{87552}{87677}68 fiú és lánytestvéremtõl hálás köszönet,
{87679}{87737}és reméljük csodás estéjük lesz.
{87994}{88100}A fia nagyon hasonlít az apjára,|Leonowensné.
{88102}{88190}Volt szerencsém vele szolgálni néhány éve.
{88192}{88242}Bátor katona volt, asszonyom.
{88286}{88336}Köszönöm, Blake kapitány.
{88338}{88430}Apa, adhatok jó-éjt puszit?
{88608}{88713}Kérem nézzék el,|ha nem töröm meg a családi hagyományt.
{88950}{89005}Majd veled álmodom,
{89007}{89057}mint ahogy te velem.
{89092}{89142}- Jó éjt.|- Jó éjt.
{89308}{89394}Figyelemreméltó a családja, Mongkut király.
{89396}{89464}Figyelemreméltóan nagy.
{89466}{89516}Aligha méltányos.
{89518}{89573}Ennyi nõ, s mind egy férfié.
{89575}{89646}Szinte azt kívánom, bár sziámi lennék.
{89717}{89842}Mycroft Kincaid…|az East India Trading Company-tól. Ugye?
{89844}{89907}Így igaz, Felség.
{89909}{90044}Kincaid úr cége is példa arra,|hogyan igyekszünk
{90046}{90107}a gazdasági kapcsolatokat fejleszteni|más országokkal, Felség.
{90109}{90229}És reméljük, egyike leszünk|a világ gazdag, hatalmas országainak.
{90231}{90256}Igen?
{90352}{90462}Kereskedelem és haladás összefügg.
{90464}{90587}A király kiváló és hasznos témát talált.
{90589}{90700}Minden tiszteletem az Öné, Felség,|de túlzás azt hinni,
{90702}{90787}hogy a kereskedelem egyenlõ a haladással.
{90789}{90882}Fõleg, ha a nép babonás és mindentõl fél.
{90884}{90970}Nézze bájos ágyasain a talizmánt,
{90972}{91057}mely bizonyára a magunkfajta|külföldi ördögöktõl véd…
{91307}{91406}Egy barátom egyszer azt mondta, Kincaid úr,
{91408}{91480}az angolok is hisznek furcsa dolgokban.
{91513}{91629}Tán Anglia nem Merlin és Camelot hazája?
{91673}{91723}Van benne valami, Felség.
{91725}{91848}De az angolok kétségtelen felsõbbrendûek.
{91850}{91954}És a határmenti szörnyû öldöklés miatt
{91956}{92042}nem csoda, ha barátságunkat keresi.
{92044}{92123}Felsõbbrendûek, Kincaid úr? Nem tudok róla,
{92125}{92231}hogy bárkinek joga lenne itélkezni|más kultúrája felett.
{92233}{92347}Fõleg nem, ha fegyverrel bíráskodik.
{92417}{92475}Egyetért, Felség?
{92532}{92576}Valóban.
{92620}{92737}Hát… az esték itt melegebbek,|mint Londonban, az biztos.
{92739}{92796}Halljuk, halljuk!
{92798}{92874}Tökéletes este az évforduló ünneplésére.
{92876}{93008}Milyen jótékony és megbocsátó a király.
{93076}{93114}A vendéglátónkra!
{93116}{93191}Igazi úriember, mindenben nagylelkû.
{93193}{93310}Remélem a ma este történelmi jelentõségû,
{93312}{93403}mint elsõ lépés országaink szövetségéhez.
{93405}{93436}Õfelsége!
{93438}{93488}Õfelsége!
{93715}{93808}És mélyen tisztelt vendégeinknek
{93810}{93926}egy keringõ a vacsora után,|európai szokás szerint.
{95196}{95306}Meg kell vallanom, Felség,|már egy ideje nem csináltam,
{95308}{95384}és mivel az este olyan jól ment,
{95386}{95462}nem lenne jó egy kupacban végezni, ugye?
{95464}{95526}Én vagyok király. Én vezetek.
{95608}{95685}Még sose táncoltam angol hölggyel, Mem.
{95687}{95737}Én sem királlyal.
{95752}{95881}Igérje meg, Mem,|mindig megmondja királynak mit gondol.
{95883}{95939}Mint az East India Company emberének.
{95991}{96041}Mindig ezt tettem.
{97416}{97463}Mem.
{97465}{97519}Ön dúdol.
{97521}{97582}Hát, az meglehet.
{97584}{97698}Talán riasztóan hangzik, Beebe,|de szinte otthon érzem magam itt.
{97700}{97826}Milyen bájos emberek, hm?|Emlékszel, régen hogy féltünk a piacon?
{97828}{97893}Mintha tegnap lett volna.
{97895}{97966}Féltem, a vacsora elszomorítja majd.
{97968}{98033}A sok egyenruhás angol.
{98035}{98127}Igen. Azt hittem, szörnyû honvágyam lesz.
{98129}{98227}Pont ellenkezõleg.|Meglehetõsen élveztem. Még a táncot is.
{98229}{98279}Vegyünk ebbõl?
{98745}{98842}És Õfelsége milyen a honfitársakhoz képest?
{98844}{98905}Bájos volt. Elbûvölõ.
{98948}{99077}Nem fogom elfelejteni, ahogy ott állt,|kezét nyújtva, mintha…
{99079}{99129}A 26 feleség egyike lenne?
{99149}{99239}Nahát, köszönöm, Beebe.|Ez nem jutott eszembe.
{99241}{99291}Talán nem ártana.
{99741}{99810}A burmai gyilkosokat kerestük
{99838}{99897}itt, itt, meg itt,
{99912}{100007}de színüket sem látták hetek óta.
{100027}{100114}Ezért minden okunk megvan,|hogy tovább kutassunk.
{100213}{100292}Igen, de nem itt fent.
{100326}{100410}Egyszer azt mondta,|Taksin lerohanta Burmát
{100418}{100479}a Pagoda-szoroson át.
{100485}{100580}Nem támadhatnak most ugyanúgy?
{100590}{100693}Egy seregnek hónapokig tartana ott átjutni.
{100698}{100745}Igen, és mióta kutatjuk õket
{100750}{100797}ott fent északon?
{100936}{101005}Készen álljon egy sereg azonnal.
{101148}{101206}Meglepetést hoztam.
{101348}{101377}Honnan…
{101379}{101429}Hogyan…
{101443}{101493}Nem igazán tudom.
{101550}{101584}Köszönöm, Mem.
{101586}{101666}A családom… nagyon fontos nekem.
{101691}{101756}Akkor jobb, ha egyedül élvez minden szót.
{102186}{102220}Felség?
{102253}{102303}- Hívatott?|- Ó, igen.
{102305}{102330}De erre…
{102332}{102382}Nézze.
{102439}{102525}Az az érzésem, a kis majmom nem aludt
{102527}{102585}- az évforduló éjjelén.|- Igen, tudom.
{102587}{102675}Azóta állandóan táncoló párok rajzát kapom.
{102789}{102814}Jöjjön.
{103028}{103078}Üljön le, kérem.
{103393}{103486}Csak mondja,|amit annyira igyekszik nem mondani.
{103624}{103678}Elmondok valamit, Mem,
{103680}{103747}mert megbízom Önben.
{103805}{103920}A történtek Burmára utalnak,
{103922}{104017}és félek, a katonai akció elkerülhetetlen.
{104033}{104083}De hiszen Burma angol.
{104172}{104202}Igen.
{104261}{104347}Akkor nem is a franciák miatt aggódott?
{104552}{104596}Értem.
{104779}{104940}Az asztalon egy kis ajándék, Mem,|köszönetképpen a vacsora sikeréért.
{105423}{105460}A keze, Mem,
{105489}{105539}magányos volt nélküle.
{105596}{105665}Ez… igazán kedves, Felség.
{105667}{105717}Nagyon gyönyörû.
{105719}{105771}Bár rettentõ hálás vagyok…
{105773}{105828}Szokásos ajándékkal meghálálni
{105830}{105966}azokat, akik… király kedvében járnak.|És Mem így tett.
{106019}{106103}Sajnálom. Nem fogadhatom el a bõkezûségét.
{106603}{106704}A tíznapos esõ aligha jogosít csatára, Louis.
{106706}{106762}Visszavonulhatnánk?
{106866}{106962}Anya, kontyot szeretnék, mint a többi fiú.
{106984}{107045}Látom, kicsit bolondos lettél, kisfiam.
{107047}{107105}Annyit esik, nem is csoda.
{107107}{107163}Nem értem, miért nem megyünk iskolába.
{107165}{107266}Mert az osztályterem vízben áll,|s nem akarom, hogy beteg légy.
{107633}{107690}Legdrágább Tuptim.
{107692}{107776}Tudom, megérted, amit írok.
{107778}{107897}Mikor kitéptek a szívembõl,|csak a hitem maradt.
{107899}{108031}Ezért, hogy életben maradjak,|Buddhának szentelem életem.
{108033}{108093}Csak tõle remélek nyugalmat.
{108113}{108172}Soha nem felejtlek el.
{109581}{109679}Fa-Yingre a kertben találtak, lázasan.
{109681}{109759}Még egy felnõtt férfi is nehezen éli túl
{109761}{109862}a kolerát, fõleg Bangkokban.
{109864}{109963}- Nincs mit tenni?|- Már elkezdték. Hallgassa.
{109965}{110086}Phra Arahan. Mennybe hívják a lelket,|hogy el ne tévedjen az úton.
{110128}{110211}Ezért nem szabad hangosan sírnia, Mem,
{110213}{110326}mert lélek szomorúságnak adja magát,|és élõk vigasztalását választja.
{110417}{110479}Õfelsége hálás.
{110505}{110598}A kicsi sokat emlegette úr nevét.
{116553}{116600}Befelé!
{116625}{116688}Kizárólag bent étkezem!
{116690}{116740}Felség?
{116742}{116854}Mivel az esõ elállt,|a gyerekek remélték, velük piknikel.
{117045}{117094}Mem.
{117096}{117180}Sose felejtem el, mit érzett a lányom iránt.
{117203}{117298}Ön meg ne felejtse,|nem az a dolga, hogy a királyt kioktassa.
{117300}{117367}Rettentõen hiányzik a gyerekeknek, Felség.
{117462}{117522}Nem zárhatja ki a világot örökre.
{117524}{117583}Higgye el, megpróbáltam.
{117585}{117675}Mikor Tom, a férjem meghalt,|azt hittem, megszakad a szívem.
{117699}{117751}De ott volt Louis.
{117753}{117809}Õ mentett meg, elhiheti.
{117811}{117902}És mégsem hajlandó élni.
{117904}{117964}Tessék?
{118081}{118126}Anya,
{118128}{118171}tanár,
{118173}{118204}özvegy.
{118206}{118261}De sohasem… nõ.
{118275}{118325}Ez nem méltányos.
{118327}{118467}Bármit is mond,|Mem nem fogadta el a férj távozását.
{118469}{118519}Ezért óvja úgy a fiát,
{118521}{118603}és minden idejét|könyveknek és ügyeknek szenteli,
{118605}{118667}és visszautasítja ajándékot!
{118669}{118719}Miért viselkedik így?
{118757}{118820}Mert saját magának is hazudik.
{118838}{118898}Szóval nekem ne szónokoljon az életrõl.
{118900}{118975}Nem ért hozzá.
{121612}{121662}Ilyenkor aludni szokás.
{121713}{121763}Felriasztott.
{121784}{121834}Azt gondoltam, bölcs dolog lenne.
{121942}{122041}Megkérdhetem Felséged,|mit csinál ilyen istentelen késõn?
{122043}{122096}A holdat bámulom.
{122121}{122185}Igen, gyönyörû.
{122187}{122283}A nap felkel, a hold megadja magát az éjnek.
{122306}{122395}De a hold mindig az éjszakáé,|még ha az éj nem is látja.
{122448}{122516}Ez az éj vigasza.
{122578}{122622}Igen.
{122736}{122841}Ez Bangkokból jött. Talán érdekli.
{122876}{122926}- Ez…|- Igen.
{122928}{122968}Kérem, olvassa fel.
{122991}{123054}Mivel kismajom elcsente király szemüvegét.
{123141}{123270}”Felség, az Egyesült Államok|nagyra értékeli nagylelkû ajánlatát,”
{123272}{123334}”hogy segít a konfliktus lezárásában.”
{123336}{123467}”Sajnos a mi országunkban elefánt nem él.”
{123469}{123575}”De barátsága jeléért|nagyon hálásak vagyunk.”
{123577}{123647}”Jó barátja, Abraham Lincoln.”
{123731}{123822}Csodálom ezt az embert azért,|amit a népéért tesz.
{123824}{123986}Azt mondják, az antietami csatában|70.000 ember halt meg egyetlen nap.
{123988}{124087}És mindegyik katonának van egy apja,|aki siratja.
{124089}{124151}Én egész Sziám apja vagyok.
{124193}{124255}Mem igazat szólt, tovább kell lépni.
{124291}{124341}Önnek is igaza volt, Felség.
{124602}{124705}Mikor visszatérünk, a tanár taníthatja|Chulalongkornt és a többieket
{124707}{124811}arra amire akarja,|ha a király tud róla elõször,
{124813}{124877}hogy felkészülhessen a következményekre.
{124904}{124954}Amit tudok, megteszek, Felség.
{125027}{125135}Én meg mindig azt hittem,|az angol nõk kalapban alszanak!
{125677}{125740}Sokat töprengtem, Mem.
{125742}{125818}Mikor a fiam király lesz,
{125820}{125877}vajon jó király lesz-e?
{125879}{125947}Hát, még csak egy kisfiú, Felség.
{125949}{126064}De intelligens, melegszívû és együttérzõ.
{126066}{126126}A nagy király jellemzõi.
{126214}{126289}Köszönöm, hogy idehívott – Sziámba.
{126316}{126385}Sehol máshol nem lennék szívesebben.
{126460}{126510}Boldog volt Bombay-ban?
{126512}{126562}Soha nem voltam boldogtalan.
{126564}{126653}De… utazgatom egyik helyrõl a másikra,
{126655}{126728}s tûnõdöm, hová is tartozom.
{126779}{126829}És itt találom magam.
{126842}{126908}Ahogy az meg van írva.
{126950}{127018}Gondolatban sokfelé jártam mostanában.
{127051}{127111}De sehova se jutok.
{127155}{127205}Mit mondana erre Buddha?
{127253}{127316}Az út lényege az utazás, Mem.
{127377}{127412}Nem a végcél elérése.
{127561}{127625}A feleségei soha nem féltékenyek?
{127627}{127701}Nem értem a kérdés jelentõségét.
{127703}{127793}- Bocsásson meg. Kiváncsiskodtam.|- Nem. Kérem, folytassa.
{127814}{127886}Nos, a világ nagy része úgy hiszi,
{127888}{127966}egy férfi és egy nõ kapcsolata
{127968}{128031}kizárólag kettõjük szent ügye.
{128130}{128201}Mindegyik feleségem ezt hiszi királyról.
{128235}{128300}Nem mindenkit vehet feleségül, Felség.
{128302}{128352}Még jó.
{128354}{128411}Királynak is kell néha pihenés.
{128853}{128932}Burmai tábor, Kapitány,
{128939}{129004}a hídon túl.
{130394}{130449}Reméljük, jobb szakácsok,
{130454}{130509}mint katonák.
{130577}{130640}Itt táborozunk ma éjjel.
{131228}{131315}Az országa hálával tartozik magának.
{131353}{131432}Az ösztönei jók voltak, Felség.
{131451}{131498}Túl hamar elfutottak.
{131915}{132010}Õfelségére és Sziám dicsõségére.
{132387}{132482}Nem iszik a saját testvérére?
{132604}{132654}Azt mondtad, jók az ösztöneim.
{132710}{132760}És mit súgnak?
{132794}{132850}Hogy te sem iszol.
{134221}{134316}A katonáimnak palotai egyenruha kellett.
{134344}{134401}A saját sereged megmérgezted!?
{134412}{134563}Igen. A háborúban ártatlanok pusztulnak.
{134582}{134716}De csak háború tisztíthatja meg a népet
{134740}{134855}nyugati élõsködõitõl.
{134952}{135023}Vigasztalódj, Chowfa,
{135037}{135108}testvéred és gyerekeid is ilyen sorsra jutnak.
{136377}{136462}Minden test lecsupaszítva, a nap tüzében.
{136479}{136623}Félek, Chowfa herceg és Alak|a többiekkel lett elégetve.
{136658}{136751}Nyugodjanak békében.
{136803}{136906}Nem tudta volna megakadályozni|az öccse halálát, Felség.
{136908}{136958}Küldjétek seregem északra.
{136960}{137078}Ha Burma háborúzni akar, hát legyen.
{137244}{137274}Lord Bradley?
{137276}{137373}Lady Bradley, Kincaid úr.|Ha egy percre zavarhatnám.
{137375}{137427}Sajnos valóban csak egy percünk van.
{137429}{137500}A következõ hajóval megyünk,|és maga is jobban tenné.
{137518}{137590}- Ez az életem, Lady Bradley.|- Ronda egy ügy.
{137592}{137654}Nyakra-fõre kaszabolás.
{137656}{137718}A kereskedelemnek nem tesz jót,|mondhatom.
{137720}{137810}A király öccse valószínûleg halott,|a tábornokával egyetemben.
{137812}{137879}Tán van oka a háborúra.
{137902}{137958}Mit tehetek Önért, Leonowensné?
{138002}{138065}Angolok állnak Sziám megtámadása mögött?
{138067}{138143}Ó! Maradjon a katedránál, Leonowensné!
{138145}{138218}Látom, a politikához mit sem ért.
{138220}{138310}Burma nem lép Anglia jóváhagyása nélkül.|Ennyit tudok.
{138312}{138362}Pontosan.
{138364}{138513}De ha a válság nem oldódik meg hamarosan,|s a védelmünk alatt álló ország forog kockán,
{138515}{138586}nincs más választásunk,|meg kell védeni érdekeinket.
{138620}{138660}A védelmünk?
{138662}{138712}Az érdekeink?
{138714}{138796}Anglia szokásai a világ szokásai, kedvesem.
{138798}{138914}Csak egy világ szokásai, Lady Bradley.|Olyan világé, melyhez szégyellek tartozni.
{138916}{138998}Elfeledkezik magáról, asszonyom.|Most pedig bocsásson meg.
{139000}{139045}Nem, nem teszem.
{139047}{139097}Ivott az egészségére!
{139099}{139151}Dicsérte a koncepcióját.
{139153}{139238}És közben arra várt, hogy országát elvegye.
{139240}{139345}A birodalom ügye nem a maga dolga.
{139359}{139467}Utóljára mikor kérdeztem, Lord Bradley,|még brit alattvaló voltam.
{139469}{139580}Ezt akkor se feledje,|mikor összesímulva táncol a királlyal.
{140022}{140123}Bocsásson meg,|de Lady Tuptim nagy veszélyben van.
{140138}{140177}Phim vagyok.
{140196}{140275}Valaki egy kolostorban talált rá.
{140282}{140378}Beszélni akar Önnel.|Csak Buddha mentheti meg.
{140656}{140706}Mi történt?
{140991}{141041}Jaj, kedvesem.
{141043}{141079}Mit tettél?
{141128}{141199}Nem a király ellen tettem,
{141201}{141251}és nem akartam meggyalázni.
{141275}{141362}Nem egy ágyas szíve érdekli a királyt,
{141364}{141443}hanem a világ dolgai.
{141445}{141524}De, Tuptim, miért nem szóltál nekem?
{141586}{141643}Talán a király megértette volna.
{141645}{141709}Most már nem teheted – már késõ!
{141732}{141881}Ha a szerelem választás dolga lenne,|ki szeretné ezt a csodás fájdalmat?
{141915}{141982}Szeretném, ha Õfelsége tudná ezt.
{141984}{142051}Ha ez Önnek nem kellemetlen.
{142084}{142148}Megmondom neki, amit csak akarsz.
{142235}{142306}Hálás vagyok Buddhának az útmutatásért.
{142328}{142386}És most, Mem jelenlétében,
{142388}{142480}hálát adok az igaz barátért.
{142631}{142662}Állj!
{142684}{142707}Állj!
{142725}{142772}Ne mozdulj!
{143349}{143411}Lady Tuptim, azzal vádolják,
{143443}{143482}hogy elárulta
{143495}{143550}Õfelségét, Mongkut királyt,
{143566}{143627}melyért a büntetés
{143655}{143693}halál.
{143735}{143790}Kérem mondjon el mindent,
{143804}{143864}ahogy történt.
{143883}{144010}Miért mondjak bármit,|ha méltánytalanul bánnak velem?
{144281}{144350}Ez az a pap
{144356}{144419}akinek a levelét megtalálták
{144433}{144488}a szobájában,
{144493}{144546}s melyet angolul írtak,
{144575}{144639}kétségtelenül annak reményében,
{144657}{144746}hogy bujaságát titkolják?
{144779}{144824}Ne félj, Tuptim,
{144838}{144879}az egész élet szenvedés.
{144961}{145008}Szólj már, asszony,
{145014}{145075}vagy azonnal megbotoznak.
{145116}{145147}Uraim,
{145174}{145253}Õszentsége, Balat, az egyetlen férfi
{145262}{145295}akit valaha szerettem,
{145311}{145390}és azzal, hogy elszakítottak tõle,
{145407}{145446}megfosztottak egyben
{145456}{145523}a levegõtõl is.
{145602}{145701}Õfelségének nincs rám szüksége
{145827}{145948}de én nem tudok meglenni Balat nélkül.
{146006}{146151}Búcsúlevelet írt nekem,|azt hitte örökre elvesztem a számára.
{146153}{146216}Ezért a kolostornak szentelte életét!
{146218}{146277}Az anyanyelveden beszélj!
{146318}{146399}Ez a pap
{146406}{146453}szent embernek álcázott téged.
{146458}{146545}Nem, nem tett semmit!
{146630}{146733}Én álcáztam magam.
{146752}{146847}Mikor tudtam, nem ismerhet fel,
{146854}{146959}egyik testvére lettem.
{146980}{147098}Soha nem tudta, hogy nõ vagyok.
{147279}{147374}Uraim, igazat szólok!
{147406}{147501}Õ adta ezt a ruhát neked,
{147569}{147646}te meg ágyba mentél vele!
{147668}{147723}Ez nem igaz!
{147744}{147823}És ítéletem sújtson
{147841}{147930}piszkos gondolataikért
{147940}{147981}és kegyetlen szívükért!
{148024}{148063}Megbotozni.
{148278}{148335}Hagyják abba! Hallják?
{148337}{148397}Egy újjal se nyúljanak ahhoz a nõhöz!
{148425}{148511}Semmit nem tett, csak boldog akart lenni!|Ne nyúljanak hozzám!
{148513}{148590}A királyhoz megyek!|Majd õ véget vet ennek a barbárságnak!
{148821}{148876}Köszönöm, hogy fogad, Felség.
{148878}{148959}A miniszterelnöke mondta,|ne ártsam bele magam.
{148961}{149011}Mem, ne ártsa bele magát.
{149013}{149095}A király most személyesen ugyanezt mondja.
{149097}{149130}Bocsásson meg, de…
{149132}{149249}Nem óhajtom, hogy errõl szóljon, Mem.|Sem királynak, sem másnak.
{149251}{149314}- Csak próbáltam…|- Tuptim megszegte a törvényt!
{149316}{149393}Mert szeretett valakit?|”Áldozd fel életed az igazságért.”
{149395}{149470}”Senkit se üldözz.”|Ezek nem Buddha tanításai?
{149472}{149536}Király vagyok! És azt mondom, elég!
{149632}{149712}Kérte, mindig mondjam meg, mit gondolok.
{149714}{149801}Hogy mit gondol… és hogy mit tesz
{149803}{149876}és hogyan… és mikor
{149878}{149928}az nem ugyanaz.
{149950}{150022}Ha azt hitte, ki akarom végeztetni a lányt…
{150039}{150125}De mivel azt mondta a bíróságnak
{150151}{150219}megmondja a királynak mit tegyen
{150221}{150289}nem léphetek közbe, mint terveztem.
{150291}{150343}Közbelépni? Miután megkínozták õket?
{150345}{150380}Igen!
{150413}{150516}De Ön, egy külföldi nõ,
{150548}{150614}úgy tett, mintha a királynak parancsolna.
{150616}{150667}Úgy tett, mintha gyenge lennék.
{150669}{150760}És lehetetlenné tette,|hogy közbelépjek méltóságom megõrzésével!
{150762}{150819}- De Ön a király.|- Hogy az is maradjak,
{150821}{150905}híveim hûsége mindent elõz,
{150907}{150998}- az ország fennmaradása érdekében.|- De hatalma van…
{151000}{151087}Nincs itt az ideje,|hogy a szokásokat megváltoztassuk!
{151102}{151152}Hát ha most nem, akkor mikor?
{151154}{151244}Még hány embernek kell meghalnia,|hogy a méltósága megmaradjon?
{151480}{151539}Menjen haza, Mem.
{151541}{151591}Mára eleget segített.
{157941}{158050}Istenemre, hogy bírják ezt a hõséget.
{158052}{158120}Öt perce van, Kincaid úr.
{158122}{158175}Azt javaslom, ne pazarolja.
{158216}{158285}Egy pohár vizet nem kaphatok, ugye?
{158383}{158422}Rendben.
{158424}{158482}Akkor a lényegre térek.
{158515}{158659}Mint tudják, sokat kereskedek sziámiakkal,
{158661}{158739}akik közül sok meghalt mostanában.
{158741}{158858}Mindez, mint kiderítettem,|egy bonyolult összeesküvés része,
{158860}{158935}hogy elhitesse, az angolok is benne vannak.
{159000}{159071}Véletlenül tudom, hogy nem vagyunk benne.
{159085}{159242}Beszereztem némi információt,|mely egy vagyonba került.
{159244}{159313}De végül is, mindent összevetve,
{159315}{159397}jobban megy a bolt, ha Mongkut a király,
{159399}{159524}ezért a legjobb barátjukra leltek bennem.
{159571}{159733}Felség, Alak addig nem nyugszik,|míg minden gyereke bársonyzsákban nincs.
{159764}{159861}Kincaid szerint az államcsínyt Burmára keni,
{159863}{159996}aztán támadásba lendül|a határmenti csapatokkal.
{160024}{160101}Alak vágya, hogy Taksin álmát valóra váltsa.
{160103}{160153}Taksin õrült volt.
{160155}{160198}Nem.
{160200}{160250}Elárulták.
{160274}{160324}Mint most minket.
{160347}{160407}Mikor ér Alak ide?
{160409}{160451}Egy hét múlva.
{160453}{160494}Talán hamarabb.
{160496}{160546}És a csapataim?
{160548}{160611}Nem tudnak ideérni idõben.
{160684}{160734}Akkor már nyert.
{160779}{160842}Kimentem a palotából a királyi családot.
{161234}{161270}Nem.
{161272}{161322}Hívd vissza a sereget.
{161324}{161374}És a népnek jelentsd be
{161398}{161477}örömhírt kaptunk.
{161576}{161626}Örömhírt, Felség?
{161895}{161981}Anya, chahng see kao nem azt jelenti,|fehér elefánt?
{161983}{162069}- Gondolod találtak egyet?|- Igen. Prachin Buri-ban.
{162071}{162149}Egy egész falu látta. Húsz éve az elsõt!
{162151}{162233}- Utána nézek a jegyünknek.|- Nem akarok elmenni, Anya.
{162235}{162290}Nem akarom itthagyni a barátaim.
{162292}{162387}- A király jót is csinált.|- Anyádnak sok gondja van.
{162389}{162448}Azt mondtad, a sziámiak olyanok, mint mi.
{162450}{162529}Na és Chulalongkorn? Õ már nem számít?
{162599}{162703}Hidd el, kedvesem. Bár minden más lenne.
{162705}{162755}Ez a helyes döntés.
{162757}{162800}Mennünk kell.
{163218}{163259}Uram.
{163261}{163415}Ön tudja a legjobban,|van határ, amit nem léphetek át.
{163417}{163477}Például a királynak nem mondhatok ellent.
{163479}{163529}Igen. És Isten legyen vele.
{163531}{163562}Elnézést.
{163564}{163635}Négy jegy a hajóra. Köszönöm.
{163637}{163687}Nincs fehér elefánt, uram.
{163765}{163835}A király találta ki,|hogy látták Prachin Buri-ban
{163837}{163953}hogy elkisérhesse a király családot|a képzeletbeli állathoz, mint szokás.
{163955}{164005}Nem értem.
{164108}{164210}Egy áruló közeleg a palotához.
{164234}{164363}A csalás célja, a gyerekek elrejtése|a Nong Khai kolostorban.
{164394}{164444}Kérem, Mem.
{164446}{164525}A király Önt bölcsnek hiszi.
{164527}{164622}Csak Ön tudja rávenni,|hogy maradjon a gyerekekkel,
{164624}{164718}míg a sereg eléri Bangkokot|és a palota biztonságos.
{164782}{164832}Kérem, Mem.
{165072}{165111}Minden rendben, uraim?
{165116}{165187}Tüzijáték hirdeti majd a hírt,|és zenészek muzsikálnak az úton.
{165192}{165243}Reméljük, Alak elhiszi.
{166746}{166856}Tudósítottak az expedíciója jellegérõl, Felség.
{166858}{166977}Szeretném megtudni, milyen veszélyeket rejt,
{166979}{167042}mivel hallottam,
{167044}{167113}néha a vad elefánttal nehéz szót érteni.
{167169}{167268}Meglep, hogy Kralahome ráért|ilyen érdeklõdést felkelteni
{167270}{167341}ahelyett, hogy Mem le ne késse a hajót.
{167398}{167500}Már lekéstük a hajónk azért,|hogy beszélhessek most Önnel.
{167502}{167558}A király nem késheti le a hajóját.
{167560}{167653}Ha nem kellemetlen, szeretnénk Önnel menni.
{167655}{167728}Dzsungel nem való rendes angol tanárnak.
{167730}{167841}Valóban nem, Felség.|Ezért a kíséretében ha mégis van egy,
{167843}{167895}talán segít fenntartani a látszatot.
{168009}{168063}Ezt
{168065}{168122}több oknál fogva
{168124}{168186}nagyon szeretném megtenni.
{169694}{169774}Mikor egy nõ, bár sok a mondanivalója,|de semmit sem mond,
{169807}{169862}a hallgatása fülsiketítõ.
{170011}{170076}Szeretném megköszönni, Mem, bátorságát.
{170195}{170258}Azt hittem, többé nem látom.
{170615}{170711}Álmomban megjelent az ifjú Tuptim és Balat.
{170750}{170830}Azt hiszem, mindnyájunkra hatottak,
{170832}{170941}és ezzel betöltötték sorsukat,|és örök nyugodalomra tértek.
{171028}{171142}Az újjászületés során a Buddhista reménye,|hogy tanul a hibáiból.
{171264}{171367}Egyszer azt mondta,|sose fogadtam el férjem elvesztését.
{171369}{171459}- Nem volt rá jogom.|- Nem, nem. Igaza volt.
{171476}{171554}Most már rájöttem, nem elég csak túlélni.
{171588}{171648}Az élet túl… értékes.
{171701}{171796}Fõleg ha keresztény az ember,|és csak egy élete van.
{171906}{171956}Miért jött vissza?
{172061}{172134}Nem tudtam Sziámot elképzelni Ön nélkül.
{172628}{172707}A királyi gõzhajót kiürítették Lopburinál.
{172722}{172801}A király gyalog keletre indult,|nem Prachin Buri irányába.
{172874}{172937}Ha a fehér elefántot csak kitalálta,
{172948}{173035}még miféle titkos tervet szõ?
{173066}{173153}A gyerekek vele vannak?
{173175}{173198}Igen.
{173230}{173293}Vajon hová viszi õket?
{173447}{173510}Van egy kolostor Nong Khai-ban…
{173565}{173698}Mongkut fél életét ott töltötte.
{173730}{173785}A menedéke.
{173850}{173961}A Chakri dinasztia közeledik.
{173975}{174070}Nem szabad megváratnunk õket.
{175693}{175808}Nem tudunk megszökni elõlük, Felség.
{176199}{176300}Ne mutassák félelmüket, uraim.
{176424}{176474}Mi történt?
{176476}{176549}A gyerekekkel Nong Khai-ba kell mennie.
{176551}{176601}Majd ott találkozunk.
{176603}{176684}Látom a szemében. Valami szörnyû történt.
{176686}{176736}Nem ez volt a terv, Mem.
{176790}{176840}Alak serege ránk talált.
{176842}{176892}Mikor áthalad a hídon,
{176921}{176977}minden, amit szeretek, meghal.
{176979}{177042}- De hiszen csak gyerekek.|- Igen.
{177059}{177109}És mindegyik trónörökös.
{177130}{177182}Most… sietnie kell.
{177215}{177296}- Ön mit fog tenni?|- Felrobbantom a hidat.
{177298}{177348}De az megállítja majd?
{177350}{177400}Meg – ha rajta lesz.
{177402}{177503}Felség, igérje meg…|Igérje meg, hogy látom még.
{177707}{177810}Önök bibliája szerint|egész világot hét nap alatt csinálták.
{177822}{177876}Ezért
{177878}{177945}maroknyi ember meg tud állítani sereget.
{178306}{178412}De Apa, a királyi expedícióról|sosem zárták ki a gyerekeket.
{178438}{178560}Fiam, sokat megértesz majd ha nagy leszel.
{178562}{178604}Miért nem maradhatok veled?
{178606}{178684}Mert családunkat a kolostorhoz kell vezetned!
{178807}{178886}Nincs is fehér elefánt, igaz?
{179708}{179770}Gyere. Gyere.
{181246}{181287}Bármi is történjen…
{181295}{181323}mikor kész vagytok,
{181335}{181376}robbantsátok a hidat.
{183342}{183389}Dobd el fegyvereid,
{183395}{183480}vagy lemészárlunk embereiddel együtt,
{183487}{183528}könyörtelenül.
{183585}{183652}Gyerekek és napernyõs nõk
{183658}{183755}aligha bírkóznak meg velünk.
{183774}{183893}Tévedsz, ha azt hiszed,|csak nõk és gyerekek állnak mellettem.
{184292}{184339}Csapda, Tábornok.
{185061}{185139}Anya, nézd! A király a hídon vár.
{185141}{185218}- Micsoda?|- Több százan vannak a túloldalon.
{185513}{185563}Várj! Állítsátok le a kocsit.
{185603}{185658}Õrült.
{185722}{185761}Blöfföl.
{186644}{186715}..az utolsó lehelletéig kitart.
{186726}{186791}Mire lenyugszik a nap,
{186800}{186887}a Chakri dinasztia kihal.
{187295}{187331}Angolokat hozott magával!
{187340}{187380}Nincs ott senki! Csak egy trükk!
{187394}{187429}Az angolok!
{187435}{187478}Visszavonulni!
{187495}{187526}Nincs ott senki!
{187532}{187556}Csak trükk!
{187960}{188047}Nincs ott senki! Csak trükk!
{188110}{188157}Csak trükk.
{188456}{188523}Hadd öljem meg.
{188530}{188553}Nem.
{188612}{188731}Hadd éljen megalázottan.
{191237}{191277}Ön!
{191300}{191388}Miért nem ment a kolostorba,|ahogy mondtam?
{191431}{191509}Egy férfit már elszakított tõlem a dzsungel,|Felség.
{191511}{191582}Nem hagyhattam, hogy újra ez történjen.
{191584}{191647}Mem, Anna nem egyedül felelõs érte, Apa.
{191649}{191738}Végül is rám bíztad a vezetést.
{191931}{192033}Angol kürtöt fújni védekezésképpen.
{192058}{192108}Igen.
{192180}{192263}Mikor a király azt mondta,|maroknyi csapat megmentheti Sziámot,
{192265}{192338}a szokásostól eltérõen
{192363}{192413}hibázott.
{192566}{192653}És ekkor minden fül hallhatja,
{192685}{192746}amit minden szem láthat.
{192748}{192810}Végtelenül csodás fehér vad!
{192827}{192877}Hol a vad?
{192932}{192996}A nagy fehér vad!
{193145}{193220}És a boldogságtól éljenzõ nép ajka
{193502}{193654}a csodásan végzõdõ expedíciót zengi|Sziám minden sarkában.
{193656}{193696}Vége!
{193978}{194028}Csodás! Csodálatosak voltatok!
{194030}{194076}Nagyon, nagyon remek.
{194078}{194193}Mem, ez megemlékezés nagy eseményrõl
{194195}{194300}és mi bolondot csináltunk magunkból,|mert nem próbáltunk eleget.
{194302}{194405}Nagyon megértem, Felség.|De az ünnep ma van!
{194407}{194457}Kötelességünk volt, ugye?
{194459}{194519}- Ugye?|- Igen!
{194532}{194649}Képzelje el jövõre,|mikor idõ lesz tökéletesíteni.
{194651}{194744}Akkor az apja még büszkébb lesz.
{194781}{194830}És Ön, Mem?
{194832}{194882}Ön is büszke lesz?
{195082}{195157}Én mindig büszke leszek rátok, gyerekeim.
{195718}{195808}Ezt… régebben rendeltem a gyerekeknek,|tudja.
{195810}{195883}Tudományos gondolkozás remek példája,
{195907}{195967}mint ahogy a zene matematikai természetû.
{196002}{196093}Akkordok, melyek tercekbõl épülnek fel,
{196127}{196202}és így tovább, és így tovább.
{196225}{196279}Pontosan.
{196471}{196551}Szeretném tudni… miért van az,
{196581}{196678}hogy tudomány megfejt gyönyörûséget,|mint a zenét,
{196702}{196801}de nem ad megoldást|tanár és király problémájára.
{196836}{196939}Ha majd megértjük
{196941}{197017}az ilyen új lehetõségeket,
{197019}{197094}az is az evolúció része lesz.
{197152}{197208}Sziámban mindennek megvan az ideje.
{197345}{197418}Még ha a király másképpen is akarja.
{197500}{197550}Mennem kell, Felség.
{197756}{197792}Nos,
{197794}{197844}hová megy?
{197902}{197952}Angliába.
{198004}{198054}Haza.
{198103}{198153}Ez jó, Mem.
{198155}{198215}Louis-nak is nagyon jó.
{198500}{198550}Mi az?
{198606}{198656}Azon tûnõdöm,
{198674}{198724}körülmények között
{198761}{198820}helyénvaló lenne-e
{198840}{198890}királynak felkérni
{198918}{198969}Annát
{198971}{199021}táncolni.
{199131}{199204}Már táncoltam királlyal, Felség.
{199345}{199395}És
{199468}{199518}angol nõ vagyok.
{200185}{200235}Mostanáig
{200274}{200324}Leonowensné,
{200358}{200419}nem értettem,
{200444}{200549}hogy lehet egy férfi elégedett egy nõvel.
{201760}{201825}Kisfiú voltam,
{201827}{201942}de Apám látványa,|amint utoljára átkarolja a nõt, akit szeretett,
{201944}{202015}az emlékezetemben maradt az évek során.
{202039}{202166}A jelentõségteljes pillanatok száma|meglepõen kevés az életben.
{202212}{202290}Általában véget ér, mielõtt még elkezdõdne,
{202292}{202376}bár megvilágítja a jövõt,
{202378}{202469}és akinek köszönhetõ a perc,|nem tudjuk feledni.
{202509}{202615}Anna ilyen fényt vetett Sziámra.
{203021}{203084}Apja, Mongkut király látomásának
{203086}{203133}és Anna Leonowens tanításának hála,
{203135}{203211}Chulalongkorn király|nemcsak megõrizte Sziám függetlenségét,
{203213}{203282}hanem eltörölte a rabszolgaságot,|bevezette a vallásszabadságot,
{203284}{203334}és megreformálta a jogrendszert.