8MM – 8MM

{2105}{2135}Üdvözöljük Miamiben.
{2141}{2223}A repülõtéren tartsák be|Florida törvényeit…
{2228}{2286}…amelyek tiltják a dohányzást.
{2292}{2347}Köszönjük, hogy nem dohányzik.
{2454}{2562}MIAMI NEMZETKÖZI REPÜLÕTÉR
{4118}{4195}HARRISBURGI REPÜLÕTÉR
{4226}{4299}A veje nappal|a cég ügyeit intézte.
{4304}{4356}Esténként a nõveI taIáIkozott.
{4402}{4503}A részIeteket és a nõ adatait|megtaIáIja a jeIentésben.
{4546}{4590}KeIIemetIen, tudom.
{4611}{4650}Diszkrét, nem?
{4661}{4704}Ostoba aIak!
{4712}{4788}FigyeImeztettem a Iányomat,|de mit Iehet tenni?
{4793}{4861}- IPARMÁGNÁS HALÁLA|- A gyerekekért aggódom.
{4866}{4921}CsatoItam a számIát, ha ez minden.
{4937}{4987}Igen, Mr. WeIIes. Köszönöm.
{5001}{5084}Kérem, értesítsen, ha|a segítségére Iehetek!
{5090}{5129}Majd jeIentkezem.
{6030}{6063}HaIIó?
{6076}{6111}MegjöttéI!
{6130}{6169}Itt vagyunk hátuI.
{6198}{6219}Hogy ment?
{6225}{6251}Nagyon jóI.
{6257}{6285}HeIyes!
{6292}{6338}Itt a papa, aranyom!
{6367}{6417}Mi újság a könyvszakmában?
{6438}{6522}Tízezer szó a szövetségi|színháztörvényrõI.
{6528}{6608}Csak négyezer Iehetne,|de a szerzõ makacskodik.
{6614}{6647}Úgyhogy semmi jó.
{6681}{6718}MiIyen voIt Miami?
{6724}{6758}Szép. Magányos.
{6764}{6812}Semmi pénzért nem éInék ott.
{6819}{6857}Akkor miért mentéI oda?
{6868}{6944}MichaeIson szenátornak|befoIyásos barátai vannak.
{7081}{7131}Szervusz, CindereIIa.
{7148}{7198}Hiányoztam?|Te hiányoztáI nekem.
{7204}{7241}JóI van!
{7247}{7303}HiányoztáI neki is, nekem is.
{7339}{7370}CigiztéI?
{7407}{7447}Én? Nem dohányzom.
{7477}{7520}Ugyan, drágám!
{7535}{7572}BûzIesz tõIe.
{7590}{7658}Bárokban ücsörögtem, miközben|megfigyeItem.
{7664}{7709}Most ez a Iegfontosabb?
{7714}{7779}- Vádaskodsz?|- Dehogyis!
{7803}{7874}Nem dohányzom. Ezt már|ezerszer megbeszéItük.
{7900}{7952}CsináIok vacsorát.|Nem vagy éhes?
{7958}{7980}FõzöI nekünk?
{8088}{8140}HiányoztáI.
{8268}{8324}Nem szeretem, ha eImész.
{8439}{8474}Menjek?
{8488}{8524}Majd én megnézem.
{8803}{8834}Na!
{8840}{8908}Mi a baj, CindereIIa?
{8925}{8964}Semmi baj.
{9177}{9224}SzeretIek.
{9295}{9328}Én is téged.
{9653}{9705}Drágám, teIefon!
{9915}{9953}FeIvettem.
{9959}{10023}EInézést, csak átkapcsoItam.
{10116}{10175}ÖrüIök a szerencsének,|Mr. LongdaIe.
{10181}{10233}Miben Iehetek a segítségére?
{10363}{10409}Négykor megfeIeI.
{10509}{10555}Tudom, hoI van.
{11538}{11600}DanieI LongdaIe.|VeIem beszéIt teIefonon.
{11606}{11626}Örvendek.
{11631}{11706}Christianék ügyvédje és|jogi képviseIõje vagyok.
{11712}{11738}Mrs. Christian.
{11744}{11785}MegtiszteItetés, höIgyem.
{11792}{11848}MeIegen ajánIották, Mr. WeIIes.
{11854}{11951}BeszéItem harrisburgi és|Iancasteri koIIégákkaI.
{11956}{11994}BefoIyásosak a barátai.
{11999}{12070}Segíthettem embereknek,|akiket csodáIok.
{12075}{12134}Dicsérik a diszkrécióját és…
{12140}{12220}…a tökéIetes megbízhatóságát.
{12226}{12246}Köszönöm, asszonyom.
{12324}{12398}Mint tudja, a férjem|nemrégiben eItávozott.
{12404}{12457}Igen. Részvétem, Mrs. Christian.
{12462}{12585}A távozása bizonyos fajta|probIémát okozott.
{12595}{12646}Igyekszem segíteni.
{12669}{12724}Ez voIt a doIgozószobája.
{12730}{12795}Nem sok ember forduIt meg itt.
{12855}{12898}Apám doIgozott az üzemben.
{12904}{12957}Irving United SteeI.
{12963}{13021}De maga egyetemet végzett.
{13026}{13053}Így van.
{13058}{13119}Miért Iett magánnyomozó?
{13124}{13168}Úgy Iáttam, ennek van jövõje.
{13179}{13215}A férje Iegendává váIt.
{13222}{13245}Tessék.
{13251}{13312}45 éve voItunk házasok.
{13318}{13396}Négy gyerekünk van, hét unokánk.
{13407}{13448}De igazi szenvedéIye…
{13453}{13484}…a munka maradt.
{13490}{13534}Mindig hûséges voIt.
{13539}{13612}Szerettem õt.|TeIjes szívembõI.
{13622}{13657}Megértem.
{13714}{13747}DanieI!
{13764}{13852}Csak a férjem ismerte|a zár kombinációját.
{13857}{13897}Szakértõt keIIett hívnunk.
{13907}{13956}Senkinek sem mutattam…
{13961}{14014}…amit a széfben taIáItunk.
{14019}{14093}Mert úgy éreztem, az a férjem|szeméIyes hoImija.
{14100}{14126}Én nem….
{14169}{14218}Nem tudtam….
{14238}{14294}EImondja nekem, mit taIáItak?
{14357}{14405}Készpénzt, részvényeket.
{14410}{14513}Igazán semmi küIönöset,|kivéve ezt.
{14559}{14586}Egy fiIm…
{14639}{14690}…ameIyben megöInek egy Iányt.
{14695}{14737}Nem értem pontosan.
{14743}{14781}Nagyon reaIisztikus.
{14786}{14863}De hány embert öInek meg|manapság reaIisztikusan…
{14868}{14914}…a fiImekben és a tévében?
{14935}{15022}Gyengécske pornófiImnek induI…
{15028}{15100}…de erõszakos és véres a vége.
{15227}{15293}SzóvaI úgynevezett “”öIõs fiIm”” .
{15298}{15354}Úgy tudtam, az csak Iegenda.
{15372}{15440}Szexipari foIkIór. Nem Iétezik.
{15446}{15489}Ezt magyaráztam én is.
{15494}{15554}NyiIván szadomazochista fiIm.
{15560}{15607}Csak mímeIik az erõszakot.
{15613}{15667}Nehéz eIviseIni, de Iétezik iIyen.
{15673}{15711}Mûvér, küIönIeges effektusok.
{15716}{15793}Megnézné és eImondaná a véIeményét?
{15808}{15836}Csak…
{15841}{15944}…biztos akarok Ienni,|hogy az egész hamis.
{15959}{16000}Bizonyítékot akarok.
{18763}{18784}Nos…
{18790}{18865}…bárki csináIta,|nagyon hiteIesnek tûnik.
{18871}{18959}De nem vagyok szakértõ.|Át kéne adni a rendõrségnek.
{18964}{18984}Szó se Iehet róIa!
{18990}{19056}Annak több okbóI nem örüInénk.
{19062}{19138}Nem utoIsósorban Mrs. Christian|jó híre miatt.
{19176}{19222}Tudni akarjuk, ki csináIta…
{19228}{19271}…és hogy vaIódi-e.
{19281}{19314}Kérhet bármennyit…
{19320}{19411}…és természetesen fedezzük|az információszerzés köItségeit.
{19468}{19514}A Iány Iehet a kiinduIópont.
{19520}{19563}Mint eItûnt szeméIy.
{19568}{19590}ViIágos.
{19596}{19619}Természetesen…
{19625}{19714}…a fiImet semmi módon|nem szabad IemásoInia.
{19720}{19763}A szavamat adom.
{19774}{19822}ÖnneI tartom a kapcsoIatot…
{19827}{19850}…senki mássaI.
{19856}{19900}Még az ügyvédjéveI sem.
{19905}{19952}- EInézést!|- Persze.
{19958}{20036}Látom, aIaposan megfontoIta a doIgot.
{20079}{20107}EIégethette voIna.
{20112}{20175}Nyugtasson meg, hogy éI a Iány!
{20180}{20212}Kérem!
{20218}{20262}Keresse meg!
{20268}{20320}Mindent eIkövetek, asszonyom.
{21312}{21332}Clevelandbe?
{21337}{21362}Most jöttéI haza.
{21368}{21433}Maradnék, de ez keII|a jeIzáIogköIcsönre…
{21439}{21474}…Cindy taníttatására.
{21480}{21534}Ha a höIgy eIégedett Iesz…
{21540}{21574}…végre feItörhetek.
{21580}{21613}Muszáj feItörnöd?
{21618}{21666}Apád szerint kifejezetten.
{21731}{21806}MiIyen voIt Mrs. Christian?
{21812}{21896}AmiIyennek gondoIná az ember.|Igazán sajnáIom.
{21902}{21927}EItûnt szeméIy.
{21932}{21996}Két hetet kértem az ügyre. Hármat.
{22013}{22086}Tovább nem tarthat.|EIég reményteIen.
{22092}{22190}Többet sajnos nem áruIhatok eI.|Néha nem mondhatom eI neked.
{22207}{22251}Mindig így van.
{22283}{22363}- FeIébredt. FeIveszem.|- Jó. Máris megyek.
{23056}{23105}- PisztoIyt viszeI?|- Úgyse keII.
{23110}{23130}Ne vidd eI!
{23136}{23203}Csak eIõvigyázatosság.|Ne féIts engem!
{23209}{23272}Ugye feIhívsz, ha odaérsz?
{23649}{23748}Egy philadelphiai orvosházaspár|bízott meg az üggyel.
{23754}{23832}Pár napja a 81-esen felvettek|egy stoppos lányt.
{23838}{23888}18 éves, otthonról szökött.
{23894}{23984}Meghívták ebédre.|Az orvos próbálta rábeszélni…
{23990}{24043}…hogy hívja fel a szüleit.
{24049}{24110}Az ebéd után kiment a mosdóba.
{24115}{24154}Akkor Iátták utoIjára.
{24160}{24236}A rendõrségen egy ismerõsöm|rajzoIt fantomképet.
{24244}{24295}Azt szeretnék, ha azonosítanám…
{24301}{24352}…és értesíteném a szüIeit…
{24358}{24407}…hogy a gyerek éI, jóI van.
{24433}{24479}Nem baj, ha IeeIIenõrzöm?
{24484}{24516}Nyugodtan.
{24539}{24599}Ha erre vágyott,|itt eItemetheti magát.
{24605}{24686}Évente 850 000-1 000 000|eItûnést jeIentenek be.
{24692}{24775}Sok van a gépben, a többit|átnyáIazhatja.
{24780}{24836}Államonként és évenként.
{24842}{24903}Gyerekek, felnõttek külön.|Enni, cigizni tilos.
{24909}{24951}- Kávégép odakint.|- Jó?
{24956}{24983}Borzalmas.
{24989}{25036}Pár nap és megszokja.
{25042}{25079}Ha marad addig.
{25085}{25114}Sok szerencsét!
{25207}{25239}Drágám, én vagyok az.
{25245}{25265}Hogy vagy?
{25271}{25296}Jól.
{25302}{25325}Merre jársz?
{25331}{25399}Még Clevelandben.|Hogy van Cindy?
{25405}{25478}Rém aranyos. Alszik már.
{25487}{25567}- Nagyon hiányoztok.|- Te is nekem.
{25588}{25636}Holnap este hívlak.
{25653}{25682}Jó éjszakát!
{25687}{25729}Jó éjszakát, drágám!
{26588}{26677}SUPRALUX
{26788}{26839}Mrs. Christian? Tom Welles.
{26845}{26874}A jelenlegi állás.:
{26880}{26962}Ellenõriztem a filmet.|Supralux 544.
{26968}{27054}A cég, amelyik gyártotta,|’92-ben megszûnt.
{27059}{27116}Tehát a fiIm azeIõtt készüIt.
{27121}{27189}Igen. És Iehet, hogy|kukacosnak tûnök…
{27195}{27271}…de átnézné a férje|üzIeti könyveit?
{27277}{27316}A 6-7 évveI ezeIõttieket.
{27322}{27386}Hátha taIáI vaIami rendkívüIit.
{27391}{27478}Az ilyesmit nem szokás|beadni a fotósboltba.
{27483}{27526}Tehát egyedi példány?
{27532}{27614}Ezt használták a kamerában.|Nincs negatív.
{27629}{27695}Ezt nem másolásra szánták.
{27701}{27751}De bármi legyen is, nem hiszem…
{27757}{27827}…hogy készült róla|másolat egyáltalán.
{27832}{27920}Egy lányt keresek.|Az se biztos, hogy eltûnt.
{27926}{27991}Mivel mindez 6-7 éve történt…
{27997}{28098}…a készítõket megtalálni,|õszintén, nagyon nehéz lesz.
{28104}{28177}Maga képes rá.|Kitûnõen csinálja.
{28183}{28258}Kérem, nyugtasson meg,|hogy folytatja.
{28264}{28313}Igyekszem. A maga kedvéért.
{28318}{28379}Számíthat rám. ViszontIátásra!
{28413}{28516}Nem tudunk a telefonhoz jönni.|Hagyjon üzenetet a jel után.
{28522}{28547}Én vagyok az.
{28552}{28624}Bocs, hogy tegnap eIfeIejtettem|teIefonáIni.
{28630}{28669}Ma este nem feIejtem eI.
{28675}{28743}ReméIem most már nemsokára megjövök.
{28749}{28817}SzeretIek és hiányzoI.|Este beszéIünk.
{28822}{28858}ÉSZAK-KAROLINA
{29683}{29798}Mary Anne Mathews, 1 6 éves|EItûnt 1 993-ban
{30790}{30837}Janetet keresi?
{30995}{31042}Jó napot, Mrs. Mathews!
{31047}{31110}Thomas Hart vizsgáIótiszt.
{31117}{31200}A népesség-nyiIvántartóbóI jövök,|az eItûnt szeméIyek…
{31206}{31244}…osztáIya megbízásábóI.
{31250}{31373}BeszéIni szeretnék magávaI|az eItûnt IányáróI, Mary Anne-rõI.
{31379}{31479}Tegnap beszéItem|az FBI megbízottjávaI….
{31485}{31521}NeiI CoIe-IaI?
{31527}{31630}Igen, CoIe ügynökkeI.|Azt mondta, ideszóI magának.
{31648}{31689}Nem teIefonáIt?
{31839}{31859}Ez itt maga?
{31913}{31962}Öt évesnek néz ki.
{31973}{31994}Idõsebb voItam.
{32000}{32029}Aranyos.
{32102}{32225}Az a Iegfontosabb, nehogy azt higgye,|hogy ezáItaI több a remény.
{32237}{32315}Továbbra is foIynak|a megkezdett vizsgáIatok.
{32333}{32381}De tudnia keII…
{32387}{32453}…nem akarok hamis reményeket|keIteni.
{32546}{32621}FoIyton veszekedtünk,|Mary Anne és én…
{32627}{32655}…meg a mostohaapja.
{32661}{32701}Õt gyûIöIte…
{32707}{32757}…mert nem az igazi apja voIt.
{32773}{32845}Zûr itt, zûr az iskoIában.
{32851}{32878}Zûr mindenütt.
{32890}{32977}UtáIta a szabáIyokat.|Rám ütött, azt hiszem.
{32983}{33037}Nehéz voIt beIetanuInom.
{33075}{33117}BeszéIhetek a férjéveI?
{33123}{33145}A mostoha…?
{33151}{33176}Dave-veI?
{33182}{33214}LeIépett.
{33225}{33282}Két évveI Mary Anne után.
{33291}{33364}A Iányom soha ki nem áIIhatta.
{33370}{33461}Õmiatta veszítettem eI.|Azután eIment Dave is.
{33475}{33527}EgyedüI én maradtam itt.
{33561}{33605}VoIt Marynek fiúja?
{33611}{33674}Titokban járt vaIakiveI.
{33683}{33730}Nem áruIta eI, ki az.
{33737}{33817}Kiszívott nyakkaI jött haza,|foIyton hazudozott.
{33858}{33940}Nem szívesen kérdem, de|az adott heIyzetben…
{33946}{33985}…a mostohaapávaI…
{33991}{34066}…semmi jeI nem mutatott arra,|hogy kihasznáIja?
{34074}{34144}Semmi iIyesmi. A rendõrség és|az FBI is kérdezte.
{34150}{34228}De semmi, soha.|EImondta voIna.
{34233}{34298}Bocsánat! Meg keIIett kérdeznem.
{34325}{34431}A szüIetésnapi ajándékai.|Minden évben megvettem.
{34437}{34501}Itt várják, míg vissza nem jön.
{34550}{34597}Azért voIt, mert megütöttem.
{34639}{34666}Tudom.
{34709}{34812}Dave miatt veszekedtünk,|és a végén kihúzta a gyufát.
{34818}{34851}Pofon vágtam.
{34898}{34927}Jesszusom!
{34961}{34992}Másnap eIment.
{35023}{35090}A köIykök áItaIában|hagynak IeveIet.
{35096}{35123}Bûntudatuk van.
{35129}{35170}Nem taIáItam.
{35177}{35204}A rendõrök sem.
{35210}{35273}A szökésnéI nem túI aIaposak.
{35279}{35358}Nem úgy, mint|emberrabIás esetén.
{35365}{35465}Nem hagyott semmit.|Azt hiszi, én nem kerestem?
{35473}{35532}Biztos igaza van.|Azért körüInézhetek?
{35577}{35615}Azt mondja…
{35621}{35674}…ne reménykedjem…
{35686}{35758}…ne higgyek benne jobban.
{35855}{35887}Nézzen körüI!
{35900}{35934}Muszáj innom vaIamit.
{35966}{35998}Köszönöm.
{38596}{38640}Anya, ha ezt olvasod…
{38646}{38719}…az azt jelenti,|felhívtalak Hollywoodból.
{38725}{38822}Azért hagyom itt a naplómat,|hogy megtudd, miért megyek el.
{38827}{38869}Nem azért, mert megütöttél.
{38875}{38949}Elrejtettem, hogy a seggfej Dave|meg ne találja.
{38956}{39005}Szeretem Warren Andersont…
{39011}{39065}… és új életet kezdünk vele.
{39070}{39115}Warren apjáé az autószerviz…
{39128}{39191}… de neki komolyabb tervei vannak.
{39197}{39244}Akciófilm-sztár akar lenni.
{39250}{39316}Szerinte szebb vagyok|sok színésznõnél…
{39322}{39353}… én is sztár lehetek.
{39363}{39397}Kér egy itaIt?
{39407}{39446}Ha Hollywoodba érünk…
{39452}{39562}…ragyogóbb lesz a szemem, mint|bárkié, mert szerelmes vagyok.
{39617}{39683}Igaza voIt, nem taIáItam semmit.
{39708}{39736}Az itaIa.
{39742}{39799}Köszönöm, nem. Még doIgom van.
{39805}{39851}HoInap este benézek megint.
{39874}{39935}Addigra biztos összeházasodunk.
{39968}{40025}Ne gyere utánam,|mert nem jövök vissza.
{40031}{40120}Talán a tévében látsz viszont|vagy magazinokban.
{40126}{40202}Ne izgulj miattam!|Szeretlek, Mary Anne.
{40211}{40252}Mr. Anderson?
{40306}{40326}Ki kérdi?
{40331}{40399}Tom Hart.|Nem nyújtok kezet.
{40421}{40499}A fiát keresem.|Ugye a maga fia Warren?
{40505}{40534}Igen.
{40558}{40621}MirõI van szó?|Maga zsaru?
{40626}{40653}Nem, uram.
{40658}{40740}Régi ismerõse vagyok.|Tartozom neki.
{40759}{40801}Maga tartozik neki?
{40807}{40838}Ez újdonság!
{40886}{40945}Itt hagyhatja, ha akarja.
{40962}{41029}Ha megengedi, inkább|neki küIdeném eI.
{41040}{41075}KaIiforniába, ugye?
{41117}{41156}KaIifornia?
{41187}{41265}Tudja, hoI a sitkó|FayetteviIIe-ben?
{41277}{41325}Hát ott van Warren.
{41331}{41390}NyoIc hónap betöréses Iopásért.
{41470}{41498}Köszönöm.
{41571}{41629}Igen, ismertem.
{41659}{41723}Dobtam, mieIõtt IeIéptem innen.
{41733}{41802}Bekopogott, aIig tudtam Ievakarni.
{41817}{41870}EIküIdtem a pokoIba.
{41919}{41947}Hova mehetett?
{41996}{42033}TaIán a pokoIba.
{42057}{42124}Nem tudom, de szarok beIe.
{42164}{42234}VaIami topIess bárban|akart doIgozni.
{42249}{42310}Nem is voIt oIyan jó a meIIe.
{42350}{42385}HaIIott róIa azóta?
{42441}{42514}Azért mert kúrtam,|ott nem hiányzott nekem.
{42530}{42609}HoIIywoodba ment, hogy|nagy fiImsztár Iegyen.
{42623}{42685}Ahogyan én is.|Nézzen meg most!
{42796}{42864}Nem vágna hozzám egy staubot?
{43026}{43059}Nem dohányzom.
{43165}{43200}Hogy vagy?
{43206}{43228}Jól.
{43233}{43280}Nem olyan a hangod.
{43289}{43330}Nem könnyû az ügy.
{43335}{43366}Miért? Mi történt?
{43375}{43438}Nehezebb, mint gondoItam.|Ennyi.
{43443}{43475}Megfogott?
{43481}{43519}Van egy nyom végre.
{43525}{43572}Hamar vége Iesz. HiányzoI.
{43582}{43616}Te is nekem.|SzeretIek.
{43622}{43659}Cindynek nagy puszit.
{43665}{43741}Átadom neki. EI akar köszönni.|Köszönj apának!
{43746}{43810}Szia, kicsim!|Szervusz!
{43823}{43849}Szia, Cinderella!
{43855}{43909}Megfogta a kagyIót.
{43933}{43992}Látnád, hogy reagáI a hangodra!
{44008}{44031}SzeretIek.
{44036}{44097}Én is téged. Szia!
{44157}{44205}Éppen vacsorát fõzök.
{44212}{44282}Kettõnek is eIég Iesz.
{44288}{44334}SajnáIom, nem maradhatok.
{44340}{44427}Csak eI akartam mondani,|szóItam a koIIégáimnak…
{44433}{44505}…hogy ne zárják Ie|Mary Anne aktáját.
{44533}{44567}Akkor…
{44585}{44663}…maradjon IegaIább egy itaIra!
{44757}{44797}Biztos, hogy nem éhes?
{44802}{44871}Jó Ienne egyszer|nem tévézés közben enni.
{44894}{44932}Hosszú út áII eIõttem.
{44938}{45007}Az a IegIehangoIóbb.|EgyedüI enni.
{45012}{45096}Nem tudom, miért.|KépteIen vagyok megszokni.
{45361}{45386}Mrs. Mathews!
{45416}{45447}Janet!
{45481}{45512}GondoIt már…?
{45526}{45593}GondoIt arra, hogy|taIán sosem jön vissza?
{45632}{45683}Mindennap gondoIok rá.
{45699}{45736}Ha cseng a teIefon…
{45742}{45822}…mindig azt hiszem, õ az.
{45839}{45894}Csak õ jár a fejemben.
{45935}{45975}Mondja csak…
{45997}{46085}…ha váIasztania kéne,|ha váIasztani kényszerüIne…
{46099}{46180}…aközött, hogy azt képzeIi,|éI vaIahoI…
{46186}{46261}…keIIemes az éIete, boIdog…
{46295}{46336}…de maga nem tud róIa…
{46353}{46396}…sosem derüI ki…
{46432}{46482}…és a Iegszörnyûbb történt…
{46501}{46540}…meghaIt…
{46572}{46609}…de megtudná.
{46630}{46673}Tudná végre…
{46707}{46749}…mi történt veIe?
{46786}{46828}Mit váIasztanék?
{46859}{46883}Igen.
{46981}{47027}Azt, hogy megtudjam.
{47091}{47139}Tudnom keII.
{47300}{47374}EInézést, ki keII mennem|a mosdóba.
{48667}{48706}EImegy?
{48830}{48887}FeIhívom, ha megtudok vaIamit.
{51708}{51778}EGZOTIKUS TÁNCOSOK
{52226}{52300}FELNÕTT KÖNYVEK
{52795}{52820}Hogy van?
{52849}{52873}Nagy buIi Iesz?
{52898}{52936}Igen, azt hiszem.
{52942}{53007}EIemmeI mûködõ vagina nem érdekIi?
{53027}{53073}Csábító, de nem.
{53082}{53164}KépzeIje csak eI azt a hétköznapi|szituációt…
{53170}{53245}…hogy eIemes vagina kéne,|de nincs kéznéI.
{53250}{53286}TúI fogom éIni.
{53323}{53394}Rendben van. Összesen 74,58.
{53478}{53513}Százas.
{53637}{53728}Huszonöt doIcsi és egy kis apró.
{53809}{53874}Köszönöm, hogy náIunk vásároIt.
{53880}{53941}KeIIemes napot kívánok!
{53949}{53985}Mit oIvas?
{54049}{54092}IzgaImas cím. VaIójában?
{54097}{54175}Nem hiszem, hogy ebben|érdemes jegyzeteIgetni.
{54226}{54250}HIDEGVÉRREL
{54255}{54294}Capote!
{54341}{54369}Tudja, hogy van.
{54384}{54465}Rossz hírét keItené|perverz társai körében.
{54495}{54571}Még kivágnának|a pornószakszervezetbõI.
{54577}{54616}Mihez kezdenék?
{54686}{54725}KeIIemes napot!
{55036}{55107}AMI BELEFÉR|CSUPA ÉLVEZET
{55390}{55419}Szervusz!
{55425}{55461}Szervusz, drágám!
{55470}{55514}- Hogy vagy?|- Kivagyok.
{55519}{55539}És Cindy?
{55545}{55590}Aranyos. HiányzoI neki.
{55595}{55634}Hogy állsz?
{55649}{55727}Sehogy. Hamarosan pakoIok és|megyek haza.
{55737}{55759}TényIeg?
{55800}{55834}Várj csak!
{55899}{55938}VisszahívIak, jó?
{55959}{56022}Mindjárt hívlak. Ígérem. Szia!
{57045}{57083}Három férfi volt ott.
{57089}{57148}Nem csak a kamerás és a maszkos.
{57164}{57233}Csak sejteni lehet. Végignézte.
{57276}{57339}Próbálok élesebb képet szerezni…
{57345}{57422}… de legalább hat éve történt|és….
{57429}{57472}Jó, rendben. Igyekszem.
{57478}{57545}Köszönöm a bizalmát,|Mrs. Christian.
{57572}{57648}Most nézze meg! 1 37 munkaórát|öItünk beIe…
{57654}{57715}…egy százezer doIIáros masinávaI…
{57721}{57832}…és az eredmény: egy pasi|tarkójának a raszteres nagyítása.
{57879}{57913}Bekeretezzük?
{57953}{58005}Tessék! KeIIemes napot!
{58051}{58126}Tiszta benzinkút!|EIõbb fizet, aztán pumpáIhat.
{58149}{58186}EmIékszik rám?
{58249}{58320}Á, mégis keII az eIemes vagina!
{58336}{58392}Információ kéne. TaIán segíthet.
{58397}{58471}Thomas WeIIes. Jó fotó!
{58483}{58561}MiféIe információ kéne?|SokféIéveI szoIgáIhatok.
{58566}{58593}Amiért fizetek.
{58617}{58675}Nézze, nem tudom, mire kíváncsi…
{58681}{58732}…de eIõször is, nem vagyok buzi.
{58738}{58765}GratuIáIok!
{58771}{58798}Köszönöm.
{58804}{58826}Hagyd abba!
{58832}{58863}Bármit összehozok.
{58869}{58911}Csak fizesse meg az árát!
{58927}{59004}- Mióta doIgozik itt?|- Majdnem két éve.
{59010}{59061}Mi a neve, ha meg nem sértem?
{59067}{59104}Max.
{59136}{59159}Akkor mondom, Max.
{59165}{59231}FöIdaIatti pornó|ügyében nyomozok.
{59237}{59303}Amit puIt aIóI áruInak,|iIIegáIisan.
{59309}{59361}Nem sok iIyesmi Iehet a piacon.
{59367}{59454}Bárki, bármit, bárhogy csináIja,|Iátni akarom.
{59460}{59552}Ha vannak kapcsoIataid, nagyszerû!|Ha nincsenek, mondd!
{59561}{59594}Maga nem zsaru, ugye?
{59600}{59653}Ha az, meg keII mondania.
{59659}{59696}Nem vagyok az.
{59717}{59746}Magánnyomozó?
{59752}{59787}Mint Shaft?
{59808}{59872}Látta a Privát bunkót?|OIcsón adom.
{59878}{59917}Mennyit kereseI itt?
{59981}{60060}Négyszázat egy héten,|adómentesen.
{60064}{60120}SzóvaI Iuxus éIet, kereseI…
{60126}{60176}…heti négy rongyot a kócerájban.
{60182}{60235}Pár napért kapsz tõIem ötöt.
{60241}{60271}Inkább hatot, papa!
{60277}{60307}Ötöt.
{60340}{60382}Itt a számom.
{60481}{60522}Mikor kezdhetjük?
{60532}{60597}HoInap este késõn végzek.
{60621}{60645}HoInap.
{60651}{60672}Jó.
{60678}{60749}És ne szóIíts papának!
{60764}{60841}Persze, hogy nem!|Meg ne sértsem az érzéseit.
{60900}{60945}Na, mitõl indul be?
{60951}{60995}Lehet, hogy maga is csípi.
{61001}{61091}Bár nem néz ki átlag seggfejnek.|Inkább átlagzsarunak.
{61096}{61181}Úgyhogy ha illegális pornóról|kérdezõsködik, annak…
{61187}{61234}…patinája van.
{61239}{61260}Patinája.
{61266}{61315}Igen. Truman Capote hasznáIja.
{61321}{61410}Ha vaIaki sosem áruIt öIõset,|nem guruI be, ha megkérdem.
{61416}{61463}Ha igen, joggaI ideges.
{61469}{61532}Ha vaIaki feIhúzza magát,|száIIj csak rá!
{61538}{61632}Nézze, papa, még nincs késõ,|hogy meggondoIja magát.
{61638}{61705}Van, amit ha egyszer Iátott,|sosem feIejti.
{61711}{61791}- Megragad a fejében.|- Honnan tudod, mit Iáttam?
{61796}{61874}JóI van. De mindenkinéI|van egy határ.
{61880}{61964}Hat éve próbáIok itt|befutni zenészként.
{61970}{62055}FéIáIIássaI kezdtem a boItban,|hogy megéIjek.
{62061}{62143}Aztán eIteIt pár év és|mi Iett beIõIe?
{62149}{62237}Érti, ez Iehúzza, mint az örvény,|mieIõtt észbe kap.
{62243}{62282}Engem ne féIts!
{62288}{62310}De köszönöm.
{62316}{62357}Szívesen.
{62369}{62444}Ha az ördöggeI táncoI,|az ördög a régi marad.
{62452}{62495}De magát a képére formáIja.
{62504}{62534}Egy daIszöveged?
{62539}{62559}Jó vicc!
{62832}{62882}Három éve mûködik a boIt…
{62888}{62945}…de mindig más heIyen.
{63339}{63385}Ez a jéghegy csúcsa.
{63391}{63459}Mexikói szadomazó,|ázsiai Iáncos-biIincses…
{63465}{63541}…szex mindenféIe áIIatokkaI,|ha erre hajt.
{63546}{63601}Ne nyúIjon hozzá! SzóIjon neki!
{63606}{63630}Kérdezd meg!
{63931}{63960}Hagyd abba!
{63968}{64001}JóI van. Nyugi!
{64046}{64073}JóI van?
{64272}{64321}Gyerünk innen! JóI van.
{64419}{64490}Rendõr vagy?|IgazságszoIgáItatásnáI doIgozoI?
{64496}{64527}Kapd be, Larry!
{64533}{64629}Rendõr vagy?|IgazságszoIgáItatásnáI doIgozoI?
{64635}{64664}Kapd be, Larry!
{64670}{64715}Kezd beIejönni, WeIIes!
{64721}{64811}Itt egy haIom zombi magának.|Kemény cuccra hajtanak.
{64817}{64870}De a pincéknek befeIIegzett.
{64876}{64927}TúI rizikós, aztán ott a Net.
{64933}{64987}A vén buzik onnan váIogatnak.
{64993}{65079}Vannak hirdetések titkos kóddaI,|titkos futárok…
{65085}{65133}…kamucégek száIIítják az árut.
{65139}{65215}Ha vaIaki Iebukik,|azt se tudja, kitõI vette.
{65221}{65293}Senki nem ismer senkit,|érti, ugye?
{65298}{65333}Szia, SamueI!
{65449}{65487}ÜdvözIöm a csajt.
{65501}{65544}Szia! Csípem a cuccod!
{65550}{65612}Tiszta MichaeI Jackson, mi?
{65825}{65873}GYEREKEK
{66384}{66421}Ezek mik?
{66444}{66487}Láncok, biIincsek.
{66496}{66533}Erõszak.
{66555}{66595}Beteges szar.
{66605}{66669}Ha vesz ötöt, egy ingyen van.
{66712}{66748}Semmi keményebb?
{66754}{66808}Nem Iétezik keményebb.
{66827}{66852}ÖIõs?
{66925}{66984}Az csak a mesében Iétezik.
{66995}{67047}Az van, amit itt Iát, uram.
{67052}{67102}OIyat hoI kapok? Van pénzem.
{67107}{67149}Menjen a francba!
{68304}{68333}Ott van!
{68339}{68412}Õ az! A pofozós Dorothy!
{68418}{68474}Az meg eImehetne basebaIIozni.
{68479}{68520}FéIeImetes ereje van!
{68549}{68635}A szadomazó és Iáncos fiImekben|van persze más is.
{68641}{68680}Lábfétis, orgia, szarás…
{68686}{68749}…hermafroditák, csonkoIás!|Az csak a kemény!
{68755}{68783}Többnyire IegáIis.
{68789}{68809}Stick!
{68815}{68847}Van, aki hány tõIe…
{68853}{68924}…van, aki Iátja és beIeszeret.
{68947}{69025}Õ az a srác, akirõI beszéItem.|A kazetták?
{69055}{69075}Ezer doIIár.
{69081}{69134}- A kettõ 1 200.|- Ezret mondott.
{69140}{69244}Tudom, de így nagyobb éIvezet.|Én emeIek, maga berág. KeII?
{69250}{69307}- Azt hittem, haver vagy.|- Igazi?
{69312}{69377}Betegebbet sosem Iátott.
{69499}{69523}Igazi?
{69556}{69608}Baromira annak néz ki.
{69788}{69831}Nem IéIegzik.
{70052}{70092}HoI csináIják ezeket?
{70098}{70132}Nem tudom.
{70140}{70188}TaIán a FüIöp-szigeteken.
{70307}{70369}Igen. Biztos, hogy ott.
{70921}{70983}Egy piIIanat! Ez ugyanaz a Iány.
{70989}{71024}Nem ugyanaz?
{71032}{71059}Nézd!
{71096}{71127}Ugyanaz.
{71132}{71160}Kamu az egész.
{71221}{71261}Óriási!
{71300}{71377}Ölõs 2.: A feltámadás!
{71383}{71419}Te jó ég!
{71425}{71485}Mégis mit várt 1 200 doIIárért?
{71552}{71610}Nem kér sört? Nekem muszáj innom.
{71652}{71729}SajnáIom. Mondtam, hogy|az öIõs fiIm kamu.
{71735}{71801}Mégis eI keIIett voIna|kérnem a bIokkot!
{71814}{71844}”” DURRBELE?””
{71860}{71907}”” Max CaIifornia?””
{71913}{71959}A régi együttesem.
{71966}{71996}FeIoszIott.
{72001}{72028}Mikor?
{72036}{72080}Kábé egy éve.
{72112}{72168}Már megbocsáss, de…
{72174}{72235}…hogy keveredtéI ebbe beIe?
{72254}{72323}Én nem keveredtem semmibe, papa.
{72328}{72391}Van eszed, csináIhatnáI mást.
{72412}{72443}Köszönöm.
{72449}{72507}Bár Iemezcége voIna!
{72526}{72588}Azért jobb a benzinkútnáI.
{72603}{72663}Nem veszem, nem támogatom.
{72680}{72710}Csak mutatom az utat.
{72742}{72781}Azt mondtad, hat az emberre.
{72786}{72821}Mi az, hogy!
{72827}{72887}Nap mint nap a sok kretén.
{72893}{72934}De van más váIasztásom?
{72939}{73040}A Iemezstúdiók nem áIInak sorba|az ajtóm eIõtt.
{73065}{73133}Na és maga, Tom WeIIes?
{73143}{73224}Gyûrû van az ujján.|Vannak gyerekei?
{73233}{73264}Egy Iányom.
{73306}{73359}FeIesége van, Iánya…
{73365}{73409}…szép kis háza…
{73414}{73464}…házõrzõ kutyája.
{73472}{73528}Mi a fenét keres itt?
{73596}{73632}Jó kérdés!
{73700}{73745}Fickós Iesz az iIyen heIyeken?
{73794}{73822}Dehogy!
{73827}{73883}De nem is utáIja nagyon.
{73944}{73990}Az ördög kezdi átformáIni.
{74002}{74041}Jó éjt, Max!
{74745}{74792}MISSZIÓ
{74976}{75063}Az úr kérdezi, feIismeri-e|vaIameIyikünk ezt a Iányt.
{75111}{75139}Igen.
{75145}{75178}EmIékszem Maryre.
{75184}{75228}Mary Anne Mathews?
{75262}{75353}Csak egy hónapig Iakott náIunk,|ha jóI emIékszem.
{75359}{75452}Egy este nem jött vissza.|Nem tudja, mi történt veIe?
{75458}{75529}Még nem, de a szüIei kérésére|keresem õt.
{75535}{75600}Levenné nekem azt a virágosat?
{75615}{75647}Ez a bõröndje.
{75653}{75730}EI is feIejtettem.|A kép Iáttán jutott az eszembe.
{75751}{75844}Mindig azt reméItem, hogy|visszajön.
{75850}{75894}OIyan eIveszettnek tûnt.
{75900}{75990}Azután meg azért imádkoztam,|hogy jobb heIyre kerüIjön.
{75996}{76044}EIviszi a bõröndöt a szüIeihez?
{76049}{76079}Ha megkérhetem.
{76084}{76119}Persze. Köszönöm.
{77205}{77253}Csillagfény, csillagfény
{77258}{77301}Elsõ csillag az egén
{77307}{77359}Ó, bárcsak megtehetném
{77365}{77420}Amit ma kívánok én
{77540}{77622}A hívott számot kikapcsolták|vagy már nem létezik.
{77668}{77732}Hollywoodi panoptikum.|Segíthetek?
{77764}{77822}Halló, központ. Melyik város?
{77828}{77878}Nem is tudom. Hollywood.
{77888}{77959}Celebrity Films a név.|A címe is kéne.
{77965}{78023}Kapcsolom a tudakozót.
{78354}{78409}CELEBRITY FILMS 404|EDDIE POOLE
{78606}{78676}- Én eIõbb jöttem.|- Csak egy perc.
{78749}{78773}Eddie PooIe?
{78796}{78831}A bíróságtóI jött?
{78837}{78940}Nem, arra voInék kíváncsi,|Iátta-e ezt a Iányt.
{78954}{78974}Maga zsaru?
{78985}{79024}CsaIádtag vagyok.
{79029}{79079}Tudja, hány csaj jön ide?
{79085}{79176}Kérem, csak nézze meg!|Néhány éve Iehetett.
{79397}{79453}A neve Mary Anne Mathews.
{79517}{79551}Sosem Iáttam.
{79585}{79613}Ez biztos?
{79636}{79696}Biztos hát. Csak megnéztem, nem?
{79709}{79761}Na, jóI van. Sok a doIgom.
{79858}{79887}Ki következik?
{80666}{80700}Ez jó Iesz.
{81680}{81727}Miféle szarokat sóz rám?
{81733}{81785}Imádják a kazettáimat.
{81791}{81857}Már három seggfej akarta õket|visszacserélni.
{81863}{81940}Tudja, milyen szar az a pornó,|amit visszahoznak…
{81946}{82017}…blokkostól, hogy vegyem vissza?
{82023}{82047}Milyen?
{82053}{82147}Próbáljon olyat összehozni, amin|a csajoknak legalább foguk van.
{82168}{82228}Addig meg kapja be!
{82238}{82275}Anyádnak vannak fogai?
{82281}{82335}Ha vannak, küldd ide, te fasz!
{83887}{83932}Nem váIaszoI.
{84587}{84615}Jó estét, fõnök!
{84621}{84669}Van egy Iáda sör a kocsiban.
{84774}{84832}- MiIyen voIt a nap?|- Kitûnõ!
{84876}{84945}- Itt vannak mind?|- Az egyik csaj nincs.
{84956}{84987}Vigyáztatok rájuk?
{86818}{86859}Celebrity Films.
{86893}{86930}Mindent tudok róIa.
{86936}{86968}Igen? Mirõl?
{86974}{87010}ArróI a IányróI…
{87020}{87060}…hat évveI ezeIõtt.
{87075}{87120}Tudom, mit tettek veIe.
{87149}{87175}Ki az?
{87181}{87216}MegöIték.
{87228}{87275}Maga meg a barátai.
{87298}{87352}Nem tudom, mi a faszról beszél.
{87357}{87388}MegöIték a fiImen.
{87399}{87430}Nyakig szarban vannak.
{87436}{87479}Mindannyian.
{87826}{87857}Gyerünk már!
{88010}{88054}CsináIj már vaIamit, Eddie!
{88363}{88391}Én vagyok az.
{88414}{88447}Mit akarsz?
{88453}{88484}Felhívott valaki.
{88489}{88554}Beszélnünk kell.|Telefonon nem lehet.
{88559}{88631}Szóval egyikünknek|repülõre kell szállnia.
{88637}{88707}Bekaphatod, paranoiás faszfej!
{88790}{88834}Baszd meg!
{89086}{89143}Imádod nézni, paranoiás faszfej?
{89345}{89409}A szám tulajdonosa|D. Velvet, Manhattan.
{89415}{89437}Dino VeIvet!
{89443}{89519}Producer, rendezõ, eImebeteg.
{89525}{89563}A szadomazó Jim Jarmuscha.
{89569}{89599}Mennyire kemény?
{89605}{89633}Mennyire szeretné?
{89639}{89727}Láncok, fétisek, bizarr pornó.|Erõs idegzetûeknek.
{89733}{89770}Nehéz hozzájutni.
{89776}{89836}Inkább csak magazinokbóI.
{89843}{89873}De vannak rajongói.
{89879}{89934}Van, aki mûvészetnek tartja.
{89940}{90021}RendeIésre is doIgozik, ha|sokat fizetnek érte.
{90027}{90074}Nem iIIegáIis, határeset.
{90080}{90150}Ha transzvesztitát akar|Iátni búvárruhában….
{90154}{90184}Jó, értem már.
{90189}{90240}Max, gyere csak!
{90264}{90297}SzóvaI…
{90304}{90339}…New Yorkba megy?
{90345}{90374}Lehet.
{90390}{90432}IIyen szerkóban.
{90446}{90479}Szüksége Iesz rám.
{90485}{90566}Van egy ismerõsöm, Frenchie.|Több, mint rajongó.
{90571}{90610}Összehozhatja DinóvaI.
{90629}{90660}Persze, nem ingyen.
{90666}{90734}PIusz a köItségek.|EIsõ osztáIyon utazom.
{90740}{90779}Mikor induIunk?
{90898}{90931}Mit csináIsz?
{90954}{91036}Öregem, éIetemben eIõször|vagyok New Yorkban.
{91101}{91148}Mondtam már. Engem ne!
{91154}{91216}Értem. A rejtõzõ miIIiomos!
{91461}{91514}Nahát, igazi IuxusszáIIoda!
{91520}{91597}- EInöki IakosztáIy.|- Megnyugtató a humora.
{91602}{91646}Pár szobávaI arrébb vagyok.
{91651}{91723}Nem tudom, miért jó|iIyen koszfészekben?
{91729}{91783}Itt békén hagyják az embert.
{91789}{91864}EI keII mennem.|Szerezz VeIvet-kazettákat!
{91869}{91889}Kérj bIokkot!
{91926}{91954}Igenis.
{91983}{92054}A férjemnek|öt készpénzszámlája volt.
{92059}{92097}1 992 novembere…
{92103}{92145}…és…
{92160}{92192}…március…
{92198}{92252}…1 993 között…
{92258}{92347}…minden számIára ráterheIt|egy-egy csekket.
{92379}{92455}A férjem sosem foglalkozott|a pénzzel.
{92460}{92497}Pláne nem készpénzzel.
{92503}{92570}A csekkeken fura összegek|szerepelnek.
{92575}{92650}De ha összeadjuk|az öt számIára szóIó…
{92656}{92774}…csekkeken a téteIeket, pontosan|egy miIIió a végösszeg.
{92791}{92842}Ez érdekes, Mrs. Christian.
{92847}{92898}Azért emIítem, mert megkért…
{92904}{92974}…szóIjak, ha rendkívüIit taIáIok.
{92981}{93041}Már csak ötezrem maradt.
{93046}{93134}Még ötven keIIene, ha|egyetért a tervemmeI.
{93140}{93226}Hamarosan kiderítem,|ki voIt a maszkos.
{93231}{93284}Utasítom Mr. LongdaIe-t.
{93289}{93335}Hogyan érem el?
{93340}{93388}Ha van toIIa, megadom a címet.
{93395}{93478}Isten hozta|Dino Velvet világában!
{94251}{94334}Isten hozta|Dino Velvet világában!
{95000}{95069}Ki ez az aIak? A maszkos?
{95093}{95135}Ébresztõ! Ki ez?
{95141}{95229}Dino eszeIõsei közüI az egyik.|Van neki épp eIég.
{95234}{95256}Mi a neve?
{95262}{95328}Nem tudom.|Épp a rejtéIy benne a pIáne.
{95334}{95382}Mindig maszkot viseI.
{95389}{95457}A neve “” Machete”” .|Nem! “” Machine.””
{95463}{95530}Annak nevezi magát.
{95569}{95620}Ez aztán tud szeretni!
{95626}{95703}Nagyon szereti azt, amiveI|a kenyerét keresi.
{95725}{95774}Bár magáróI is eImondhatnám!
{96031}{96069}Igen, igen!
{96106}{96172}Látom, értékeIik a stíIusomat.
{96178}{96278}TényIeg passzoIok|a környezethez!
{96284}{96344}Ezek a csajok is zabáIják.
{96475}{96497}Ki az?
{96502}{96545}Max CaIifornia.
{96551}{96620}Frenchie barátja|Los AngeIesbõI.
{96625}{96695}Mr. VeIvetteI|szeretnénk beszéIni.
{96701}{96732}Nincs itt.
{96748}{96799}Hoztunk egy haIom pénzt.
{96805}{96859}Ha nem keII, eImegyünk.
{97288}{97333}Nem értem, mirõI beszéIsz.
{97338}{97424}Nem tudsz váIaszoIni|egy egyszerû kérdésre?
{97460}{97549}Kérdeztem vaIamit!|HoI a francban van Laura?
{97558}{97628}Igen, ezt szeretném tudni|már tíz perce.
{97633}{97691}HeIyezkedjenek kényeIembe!
{97702}{97728}Idióta!
{97734}{97782}Két nap múIva forgatás?!
{97788}{97841}Az én zsebemre megy!
{97847}{97895}Igen, nem ártana!
{97908}{97950}Kibaszott seggfej!
{97956}{98021}Örvendek, uram.|Köszönöm, hogy fogad.
{98058}{98086}Uramég!
{98150}{98192}Mit tehetek magukért?
{98198}{98315}FiImet szeretnénk rendeIni.|Egy eredeti Dino VeIvet-fiImet!
{98328}{98360}Így van.
{98372}{98425}Nagy hódoIója vagyok.
{98430}{98484}Imádom, ha dicsérnek!
{98497}{98570}Maga zseni, Mr. VeIvet!|ÁtkozottuI zseniáIis!
{98575}{98630}Az egyetIen, aki fiImre doIgozik.
{98636}{98712}Ma már nem becsüIik|a szakmai tisztességet.
{98719}{98796}Azok a szemcsés képek!
{98858}{98889}MeIyik a kedvencük?
{98894}{98977}Számomra|a Fojtás vagy az Ördög.
{98996}{99094}A fenséges képek|rém meggyõzõvé teszik a Fojtást.
{99120}{99220}Engem az Ördög megrémített|ameIIett, hogy feIizgatott…
{99226}{99290}…de nehéz Ienne váIasztanom.
{99400}{99469}MiIyen büdzsérõI Ienne szó?
{99495}{99596}Ötezer most.|Ötezer a fiIm átvéteIekor.
{99601}{99654}Két nõ. Egy fehér, egy fekete.
{99665}{99715}LánccaI, biIinccseI persze.
{99725}{99766}Azon kívüI, bár…
{99774}{99819}…bízom a mûvészetében…
{99825}{99884}…két kikötésem voIna.
{100001}{100036}Tegyen próbára!
{100076}{100120}JeIen szeretnék Ienni.
{100140}{100207}Csak nem akar maga is fiImezni?
{100221}{100289}EIIesni a forró mártásom…
{100295}{100347}…titkos receptjét?
{100369}{100399}Nem.
{100449}{100476}Akkor jó.
{100481}{100530}Igazán köszönöm.
{100657}{100692}A második kikötés?
{100698}{100739}A harmadik színész…
{100756}{100799}…Iegyen az a vadáIIat…
{100804}{100847}…akiveI doIgozni szokott.
{100853}{100893}A maszkos pofa.
{100929}{100961}Machine.
{101134}{101169}Nem is tudom.
{101190}{101234}Biztos õt is érdekIi.
{101262}{101339}De az megemeIi az árat…
{101400}{101449}…öt vagy hét IepedõveI.
{101458}{101525}Tízért igazi küIönIegességet|nyújthatok.
{101536}{101569}Rendben van.
{101574}{101610}Nekem is megfeIeI.
{101650}{101749}Most már nincs más hátra,|mint az aIkotó munka.
{101840}{101919}Ezt megtartom fogIaIónak.
{101925}{101996}Hívjon feI hoInap este|tíz után!
{102003}{102043}Tíz után.
{102138}{102243}Tudja, nagyon küIönIeges,|igen szép az arca.
{102249}{102303}Amikor ráesik a fény.
{102320}{102364}Szeretném Iekapni.
{102387}{102412}Nincs kifogása?
{102443}{102476}Nem szeretem.
{102486}{102554}A pénzét rám bízza,|a fotóját nem?
{102559}{102619}Az két küIönbözõ doIog.
{102631}{102682}ReméIem, üzIetet kötünk.
{102894}{102975}Hoyt Avenue, BrookIyn, 3 óra.
{103038}{103071}Ott Ieszek.
{103145}{103204}Most doIgom van. Köszönöm.
{103223}{103279}EIõttünk a fiImes karrier?
{103303}{103327}Ez a tiéd.
{103334}{103360}- Mi ez?|- Pénz.
{103365}{103404}Fizetésre hasznáIják.
{103409}{103471}Igazán nagyIeIkû vagy, de….
{103476}{103524}Nem az én pénzem.|Ne fújjuk feI!
{103530}{103624}Van benne repüIõjegy is.|Este megy a gép Los AngeIesbe.
{103630}{103677}Köszönöm a segítségedet.
{103682}{103724}Ma este? MirõI beszéIsz?
{103729}{103766}Partnerek vagyunk.
{103773}{103888}Nézd, Max, te is jóI tudod, hogy|ezek az emberek…
{103911}{103948}…zavaros eIméjûek.
{103953}{104027}Épp ezért keIIek ide.|Én is épp eIéggé az vagyok.
{104032}{104103}Kitûnõ munkát végeztéI.|Ideje hazamenned.
{104108}{104154}De ez a nagy buIink!
{104159}{104232}Tudom, mirõI van szó, Tom.
{104245}{104273}MirõI is?
{104278}{104347}Dinóék csináItak|egy öIõs fiImet, igaz?
{104353}{104439}De nem értem, miért izgat.|Az áIdozat miatt?
{104444}{104477}Ki mondta, hogy így van?
{104483}{104544}RáadásuI ki beszéIt itt áIdozatróI?
{104549}{104600}Van három aranyszabáIy.
{104606}{104683}Egy: mindig van áIdozat.|Kettõ: ne te Iégy az!
{104689}{104709}És a harmadik?
{104714}{104741}EIfeIejtettem.
{104746}{104799}HeIyes! FeIejtsd eI az egészet!
{104804}{104882}Menj vissza Los AngeIesbe|és feIejtsd eI!
{104914}{105024}Sok munkám van arrafeIé.|Majd megint feIkeresIek.
{105029}{105084}SzóvaI feI fogsz keresni?
{105090}{105184}JóI jönne a segítséged.|TényIeg érteImes vagy.
{105190}{105241}Nem akarIak IekezeIni.
{105246}{105279}Köszönöm.
{105286}{105352}Vigyázz magadra, Max CaIifornia!
{105504}{105575}Vár az ördög, Tom WeIIes.
{107559}{107602}Megjött hát!
{107609}{107658}Jöjjön csak!
{107938}{107978}Üdv, Machine!
{108003}{108025}Jók a fiImjei.
{108156}{108220}EIhozta a pénzt?
{108253}{108285}Itt van.
{108291}{108316}HeIyes!
{108350}{108384}HoI vannak a nõk?
{108389}{108425}A nõk…
{108451}{108499}…õk mindig késnek.
{108661}{108703}Ezekre mi szükség?
{108708}{108760}Csak keIIékek.
{108766}{108818}Gyönyörûek, nem?
{108823}{108921}Éppen a kések szépségérõI|beszéIgettünk Machine-veI.
{109002}{109074}Megjöttek a vendégeim.
{109126}{109247}Mr. W., Iesz szíves|ideadni a Iõfegyvereit?
{109266}{109290}Mit csináI?
{109318}{109384}Nem ismétIem magam.|HüIyén veszi ki magát.
{109400}{109428}Lassan!
{109434}{109488}Mutassa, kérem, a pisztoIyát!
{109514}{109550}Szép Iassan!
{109584}{109636}Ez az, nyugodtan!
{109643}{109682}HeIyes!
{109690}{109760}Ürítse a tárat az asztaIra!
{109765}{109800}Szép óvatosan!
{109805}{109879}- Miért gondoIja, hogy….|- Pofa be!
{109891}{109993}Vagy átrepítek a torkán|egy nyíIvesszõt, viIágos?
{110139}{110169}Õ az.
{110195}{110230}Tessék. Az utoIsó.
{110249}{110275}HeIyes!
{110281}{110345}BiIincseId az ágyhoz, Eddie!
{110354}{110387}Igenis.
{110392}{110424}Machine!
{110588}{110658}EIõször nem értettem, mit akar.
{110711}{110810}AIaposan ráijesztett|Eddie barátunkra.
{110849}{110919}Aztán hipp-hopp,|a derüIt égbõI…
{110924}{111030}…itt termett egy régi ügyfeIünk|és mindent eImagyarázott.
{111038}{111112}Sátán ex machina!
{111139}{111203}EmIékszik Mr. LongdaIe-re, ugye?
{111274}{111299}Essünk túI rajta!
{111304}{111355}Pofa be! Senki se kérdezte.
{111406}{111480}JóI mutatna az arcuk fiImen!
{111500}{111588}Ha jobban meggondoIom,|arcokra nincs is szükség.
{111611}{111647}FigyeIjen rám!
{111653}{111690}EImegy azért a fiImért…
{111696}{111765}…idehozza, ideadja nekem!
{111770}{111875}És hogy igazán|hatékonyak Iegyünk…
{111881}{111943}…íme egy kis ösztönzés.
{112206}{112258}Neki ehhez semmi köze.
{112263}{112306}Engedjék eI!|Nem tud semmit.
{112311}{112404}Nem sejti, mi Iesz a foIytatás,|maga idióta?!
{112441}{112500}Ha nem hozza ide a fiImet…
{112505}{112561}…kinyírjuk a srácot,|megbasszuk…
{112571}{112608}…és IefiImezzük.
{112686}{112745}És ha ez nem eIég…
{112751}{112819}…megkeressük a csaIádját.
{112883}{112920}Hozom a fiImet.
{112977}{113049}HeIyes!|Kösz az együttmûködést!
{113063}{113131}Mr. LongdaIe majd eIkíséri.
{113158}{113181}Miért én?
{113187}{113245}Mert rüheIIem a képét.
{113480}{113516}Mr. W!
{113601}{113632}Siessen vissza!
{113740}{113844}A taIáIkozásunk eIõtti napok óta|ismerem minden Iépését.
{113849}{113921}Erre nem kerüIt voIna sor, ha|feIadja és hazamegy.
{113927}{113987}Vagy eI se váIIaIja a munkát.
{113993}{114050}Nem hittem, hogy eIjut idáig.
{114056}{114154}Maga fiataI, nem túI okos,|nem túI feIkészüIt.
{114159}{114215}De aIábecsüItem az ambícióit.
{114221}{114340}KörüInézett Christianék birtokán.|Szédítõ, nem?
{114345}{114442}Nem csak bekukucskáIt.|Mrs. Christian fogadta.
{114448}{114531}Azt hiszi, az iIyen embereket,|mint maga vagy én…
{114537}{114589}…meghívják a vacsoráikra?
{114595}{114699}Nekünk jut a takarítás,|kitöröIni a kiráIyi seggüket.
{114704}{114744}ÖIõs fiImet kértek magátóI.
{114749}{114826}Nem kapott, hát fizetett, hogy|csináIjanak egyet.
{114832}{114880}Így történt?
{114885}{114949}Azért fizetett, hogy|megöIjék a Iányt?
{114954}{114999}Mennyit ért a IeIkiismerete?
{115005}{115025}Egy miIIiót?
{115044}{115083}KeIIõen megfizettek.
{115088}{115131}De magát oIcsón vettem meg.
{115170}{115254}Mrs. Christian diszkréciót kért,|ezért maga…
{115260}{115339}…nem jeIentett egy gyiIkosságot.|BeIerángatta a csaIádját…
{115345}{115403}…egy régi temetõbe, hogy…
{115409}{115504}…eIõássa egy névteIen Iány huIIáját,|aki nem hiányzik senkinek.
{115510}{115541}Mary Anne Mathews.
{115546}{115618}Ez voIt a neve.|Az anyjának hiányzik.
{115624}{115656}HaIáIra untat.
{115666}{115720}Tudja, mi köztünk a küIönbség?
{115725}{115801}Én túIéIem ezt|és profitáIok beIõIe, és maga…
{115807}{115834}…maga nem.
{115840}{115878}Vegye eIõ a fiImet!
{116012}{116052}Együtt nézte veIe?
{116057}{116078}Mit?
{116083}{116135}Az öIõs fiImet. Együtt nézték?
{116140}{116195}EzzeI nem segít a barátján.
{116201}{116228}BeinduIt tõIe?
{116239}{116273}Mr. Christian?
{116279}{116357}AttóI, hogy IemészároIták?|Kiverte a farkát?
{116362}{116416}Vagy maga verte ki neki…
{116422}{116489}…miközben Mary Anne Mathewst|megöIték?
{116495}{116560}- Mit akar ezzeI?|- PróbáIom megérteni.
{116565}{116619}Minek keIIett neki öIõs fiIm?
{116629}{116651}Miért?
{116656}{116704}Igen. Miért?
{116710}{116756}Minek keIIett neki egy fiIm…
{116762}{116821}…ameIyen megöInek egy Iányt?
{116854}{116886}Mert megtehette.
{116901}{116947}Azért, mert megtehette.
{116996}{117049}Mi más indokra várt?
{117147}{117177}Rajta!
{117521}{117551}Tessék!
{117569}{117603}Lõjön Ie!
{117818}{117876}Mr. WeIIes, kérem a fiImet!
{117903}{117932}EIõbb engedje eI!
{117938}{117996}VeIem azt csináIhat, amit akar.
{118001}{118062}JóI van. Ereszd eI, Machine!
{118938}{118984}- Ez az?|- Ez.
{118990}{119019}Bravó!
{119054}{119097}Le ne maradjon róIa…
{119105}{119145}…Mr. WeIIes!
{119366}{119412}EzzeI vége.
{119461}{119524}Mintha a Iány sosem Iétezett voIna.
{119536}{119620}Ne hibáztassa magát!|TúI nagy faIat voIt magának.
{119634}{119681}Szarháziak!
{119733}{119794}És miIyen pitiánerek!
{119836}{119880}Hadd kérdezzek vaIamit!
{119890}{119986}Mit töri magát még mindig,|ha van egy miIIiója?
{120000}{120020}Egy miIIióm?
{120025}{120095}Igen.|Christian annyit fizetett.
{120115}{120157}Megkapta LongdaIe-tõI, ugye?
{120162}{120194}Egy miIIiót kápéban?
{120204}{120256}Ostoba, ócska aIakok!
{120261}{120356}Mi a fenérõI beszéI?|Egy miIIió doIIárróI?
{120364}{120398}Hazudik.
{120406}{120440}ÁtbasztáI?
{120473}{120500}ÁtbasztáI?
{120505}{120533}Dehogy, Edward!
{120538}{120587}Akkor mi az az egy miIka?
{120592}{120664}Szerinte LongdaIe baszott át.
{120670}{120742}Ami megIehetõsen bizarr doIog!
{120757}{120778}Maradjanak!
{120795}{120819}Ne közeIítsenek!
{120840}{120871}Tegye Ie az íjat!
{120876}{120924}Mondtam, hogy ne bízz benne!
{120929}{120993}Mr. LongdaIe,|ha nem voIna becsüIet…
{120998}{121041}…perverzek és pornósok között…
{121046}{121097}…az egész üzIet szétesne.
{121102}{121193}Mert sehoI egy feIjegyzés,|szerzõdés, jogi biztosíték.
{121199}{121235}Ezért ha vaIaki…
{121241}{121272}…átver bennünket…
{121277}{121316}…abban nem bízhatunk.
{121327}{121395}Az bemárthat,|megöIethet bennünket.
{121413}{121504}Úgyhogy nincs más váIasztásunk,|igaz, Mr. LongdaIe?
{121509}{121584}Fejezzük be!|Nem keII több áIdozat!
{121589}{121624}Eddie, eIõ a pisztoIyt!
{121636}{121659}Baszd meg!
{121664}{121717}Vedd eIõ! Dobd eI!
{121722}{121761}Vagy Iövök.
{121771}{121815}Ne Iégy ostoba, Edward!
{121946}{121983}Rúgd feIém! Erõsen!
{122072}{122134}Dino, dobd eI az íjat!
{122245}{122278}FeIvéteI!
{122557}{122599}Így nem jó.
{122614}{122660}Nagyon nem jó!
{122665}{122700}Istenem, ne így!
{122748}{122804}Fenségesebbnek kéne Iennie…
{122822}{122865}…fiImszerûbbnek!
{122882}{122925}ÖId meg õket, Machine!
{122956}{122994}ÖId meg mind!
{123176}{123204}Machine!
{124194}{124214}ÁIIj, Eddie!
{124254}{124321}Istenemre, hátba IõIek!
{124362}{124389}Vedd Ie a maszkot!
{124440}{124479}Vedd Ie a kibaszott maszkot!
{124487}{124534}Csak egy töIténye van!
{126985}{127021}Amy, figyeIj!
{127026}{127082}- HoI vagy?|- Figyelj!
{127087}{127144}Fogd Cindyt! Gyertek eI onnan!
{127150}{127204}Oda, ahoI júIius 4-én voItunk!
{127209}{127279}- Miért? Mi a baj?|- Kérlek! Most ne!
{127285}{127333}Három óra múlva én is ott vagyok.
{127345}{127386}Úton vagyok. InduIjatok!
{127397}{127442}Tom, megrémítesz.
{127447}{127489}KérIek, tedd, amit mondok!
{127513}{127564}Jó. Szia! InduIok.
{127750}{127797}Mrs. Christian? Tom WeIIes.
{127802}{127834}LongdaIe haIott.
{127839}{127885}A fiIm készítõi öIték meg.
{127890}{127967}Õt bízta meg a férje.|A pénz nagy részét eltette.
{127973}{128014}A film valódi.
{128019}{128050}A Iányt megöIték.
{128100}{128132}Mrs. Christian?
{128137}{128203}Itt vagyok, Mr. WeIIes.
{128208}{128244}SajnáIom. Tudom, hogy….
{128250}{128282}Veszélyben van?
{128287}{128357}SzóIni keII a rendõrségnek.|Este beszéIünk.
{128362}{128403}ReggeI feIhívjuk õket.
{128412}{128436}Rendben.
{128447}{128471}NyoIckor?
{128476}{128520}Igen, nyoIc óra jó Iesz.
{128525}{128555}Tudja…
{128561}{128658}…mi voIt a szegény Iány neve?
{128713}{128760}Mary Anne Mathews.
{128850}{128874}Köszönöm.
{128882}{128932}Mr. WeIIes, Isten önneI!
{130318}{130361}JóI vagy?
{130408}{130437}Igen?
{130460}{130516}Miért nem hívtáI?
{130581}{130660}Hogy tûnhettéI eI ennyi idõre?
{130688}{130726}Te vérzeI.
{130740}{130778}Az biIincs rajtad?
{130784}{130828}Bezártak vaIahova?
{130850}{130915}Nem tudtáI teIefonáIni? Mi történt?
{130920}{130941}BeszéIj, Tom!
{130947}{131049}Ha a férjem akarsz maradni,|nem bánhatsz így veIem.
{131066}{131096}Igazad van.
{131102}{131149}Mindenben igazad van.
{131204}{131264}Ennyi nem eIég, Tom!
{131270}{131298}Most már nem.
{131326}{131387}Nem hagyom, hogy bajunk essék.
{131393}{131445}Nézd, hoI bujkáIunk!
{131457}{131521}Nézd meg magad!|Nézd meg magad!
{131545}{131579}Te gazember!
{131585}{131675}FogaImad sincs arróI,|min mentem keresztüI.
{131721}{131799}Miket képzeItem már!|Hogy mi történt veIed!
{131932}{131987}Pár napig itt maradunk.
{131993}{132026}Csak pár napig.
{132032}{132063}SajnáIom.
{132069}{132115}Nincs más megoIdás.
{132120}{132158}Nézd, esküszöm. Esküszöm.
{132213}{132287}Nem hagyom, hogy bajunk essék.|ArróI gondoskodom.
{132293}{132332}Esküszöm.
{132354}{132393}Esküszöm.
{132438}{132489}Most eI keII mennem.
{132508}{132537}Hova?
{132617}{132670}Mrs. Christianhoz.
{132692}{132738}Õ az egyetIen tanú.
{132766}{132795}Mire?
{132852}{132898}Nem Iesz semmi baj.
{132969}{133012}Nem Iesz semmi baj.
{133352}{133406}Tom WeIIes. Mrs. Christian vár.
{133412}{133456}Hagyott magának vaIamit.
{133477}{133535}BeszéInem keII veIe. Sürgõs.
{133553}{133645}Mrs. Christian ma déIután önkezéveI|véget vetett éIetének.
{133774}{133805}De hát….
{133821}{133860}Nem, én….
{133895}{133931}Nemrég beszéItem veIe.
{133937}{134014}Ezt az eIsõ borítékot|juttassa eI…
{134034}{134068}…Mary csaIádjának!
{134078}{134145}Azt írja, maga tudja, hogy miért.
{134161}{134215}A másik boríték a magáé.
{134267}{134375}Jövõ héten Iesz a temetés,|ha eI óhajt jönni.
{134401}{134440}SajnáIom, uram.
{134457}{134485}Jó éjszakát!
{134950}{135034}PróbáIjon eIfeIejteni bennünket!
{135342}{135380}Mit csináIsz?
{135442}{135484}Vissza keII mennem.
{135756}{135797}Bármi történt…
{135806}{135846}…bárhoI voItáI…
{135851}{135907}…egyszerûen feIejtsd eI!
{135912}{135953}Maradj itt!
{135965}{136002}Nem Iehet.
{136077}{136152}Kockára teszed a csaIádod|éIetét? Miért?
{136187}{136250}Ezt be keII fejeznem.
{136273}{136325}FeIhívIak, ha hazajöhettek.
{136390}{136450}Lehet, hogy már nem Ieszünk ott.
{136796}{136873}Cindy taníttatására.|Több is annáI.
{137107}{137145}SzeretIek.
{138389}{138441}Tedd a kezed a fejedre! Térdre!
{138492}{138540}Azt hiszed, hüIyéskedek?
{138614}{138640}Fáj, ugye?
{138645}{138679}Mi a faszt akarsz?
{138684}{138712}Ki az a Machine?
{138717}{138744}HoI Iakik?
{138764}{138792}Nem tudom.
{138798}{138832}Mi a neve?
{138840}{138894}Nem tudom a nevét.
{138965}{139019}Nem fáradok beIe, Eddie!
{139024}{139123}Nem tudom a nevét.|Maszkban jön, maszkban megy eI.
{139129}{139172}New York-i, mást nem tudok.
{139306}{139345}SzáIIj be!
{139384}{139404}Minek?
{139422}{139477}Megmutatod, hoI öItétek meg.
{139499}{139526}Kapd be!
{139580}{139626}JóI van, te fasz!
{139965}{140025}Mi történt, mieIõtt idehoztad a Iányt?
{140047}{140106}AzzaI etetted, hogy gyönyörû?
{140136}{140190}Hogy sztárt csináIsz beIõIe?
{140317}{140353}HízeIegtéI neki?
{140456}{140510}Mit akarsz tõIem?
{140606}{140645}Tudni akarom.
{140724}{140760}Tudni akarod?
{140852}{140926}Egy senki voIt.|Kis punci az utcáróI.
{140931}{141005}Akinek az eItûnése|a fenét sem érdekeI.
{141033}{141088}Igen, hízeIegtem neki.
{141095}{141175}Azt mondtam, amit haIIani akart.|Hogy nagy sztár Iesz…
{141180}{141259}…sok pénzt keres majd,|meg iIyen baromságokat.
{141264}{141365}És õ izgatottan várta éIete|nagy próbafeIvéteIét.
{141406}{141446}FeIhívtam Dinót…
{141452}{141530}…iderepüIt Machine-neI,|csaptunk egy jó buIit.
{141569}{141615}Mit akarsz még tudni?
{141632}{141675}Láttad a fiImet, nem?
{141694}{141729}Ismered a végét.
{141782}{141840}Nem Iátta más, hogy idehoztátok?
{141892}{141965}Ki Iátta voIna?|Ez egy patkányIyuk.
{142051}{142097}Idehoztam a Iányt.
{142140}{142200}MegIátta Machine-t a sarokban.
{142234}{142275}Sírni kezdett.
{142322}{142375}Röhejesen nyafogott.
{142425}{142495}Pofon vágtam, hogy hagyja abba.
{142502}{142530}Dino…
{142536}{142584}…nyugtatókat adott neki.
{142621}{142685}Machine Ieterítette a nejIont.
{142762}{142810}Aztán nekiáIIt kaszaboIni.
{142902}{142959}Ennyi. MeghaIt.
{142964}{143041}Rég meghaIt már, de|csak téged érdekeIt.
{143392}{143433}Tudni akartad.
{143442}{143481}Most már tudod.
{143530}{143564}Itt áIItáI bent.
{143569}{143657}Innen nézted, hogy|Mary Anne eIvérzik.
{143692}{143719}Miért?
{143762}{143805}Miért nézted végig?
{143826}{143860}Ahhoz voIt kedvem.
{143911}{143954}Még senkit se Iáttam meghaIni.
{143982}{144004}Miért?
{144036}{144089}BeinduItáI tõIe? EIéIveztéI?
{144094}{144155}Nem. RosszuI Iettem.
{144161}{144200}De mit érdekeI…
{144205}{144303}…ha egy pénzes idióta ezt Iátva|akarja kiverni a farkát.
{144309}{144341}Maradj!
{144401}{144450}A pénzért csináItam.
{144510}{144560}KeIIett a pénz.
{144576}{144612}HoI a Iány?
{144617}{144652}HoI a hoItteste?
{144664}{144710}Az erdõben ástam eI.
{144740}{144762}Nem IeIsz rá.
{144767}{144821}És ha igen, akkor mi van?
{144826}{144880}TaIáIsz egy Iány-csontvázat.
{144886}{144936}A fiIm néIküI nem ér semmit.
{144957}{145004}Legjobb Iesz, ha eIengedsz.
{145009}{145067}Mert a fiIm néIküI….
{145072}{145111}Mi a faszt csináIsz?
{145116}{145162}Tedd hátra a kezed!
{145182}{145242}Tedd hátra a kezed!
{145247}{145282}JóI van.
{145407}{145458}Mi a faszt csináIsz?
{145597}{145643}MegöIIek, Eddie.
{145677}{145723}MegöIIek.
{145764}{145845}Azután itt hagyIak,|ahogyan õt is itt hagytátok.
{145892}{145935}Nem fogsz megöIni.
{145952}{145980}Nem IeszeI képes rá.
{146021}{146082}LeIõsz a saját pisztoIyoddaI?
{146087}{146119}Ami a neveden van?
{146177}{146239}Baromira átgondoItad, mi,|te zseni!
{146247}{146303}Kiszeded a goIyókat a fejembõI?
{146309}{146350}Az csak a jó!
{146398}{146440}Vagy sírt ásoI.
{146460}{146543}A saját kezeddeI.|EItemetsz a kis barátnõd meIIé.
{146558}{146588}Rajta!
{146604}{146630}Húzd meg!
{146644}{146665}Rajta!
{146670}{146722}Mire vársz még?|Húzd meg!
{146727}{146762}Te pancser!
{146814}{146862}Mire vársz? Kezdjek bõgni?
{146867}{146927}Mert sajnáIom a kiscsajt?
{146932}{146975}Baszd meg! És õ is!
{146980}{147073}Ments meg a nyomorúságtóI!|Húzd meg a ravaszt!
{147101}{147138}Húzd már meg!
{147151}{147176}Gyerünk!
{147194}{147220}CsináId!
{147396}{147438}Nem vagy képes rá.
{147460}{147508}HüIye buzi kurva!
{147513}{147541}Nézd meg magad!
{147547}{147594}A kibaszott nagy hõs!
{147599}{147636}Nem vagy képes rá.
{147682}{147716}Nézzék!
{147735}{147775}A nagy hõs!
{147800}{147850}Menj haza a feIeségedhez!
{147877}{147918}Beszari!
{147935}{147981}Beszari aIak!
{148026}{148085}Na mi Iesz, te buzi?
{148142}{148194}A zsarukat nem hívhatod.
{148226}{148335}KüIdd ide a nejedet meg a Iányodat!|CsináIunk egy jó kis fiImet. Beszari!
{148416}{148445}A francba!
{148456}{148495}Gyáva szar!
{149621}{149664}Mrs. Mathews?
{149671}{149714}Itt Thomas.
{149721}{149761}Thomas Hart.
{149767}{149851}Ott jártam pár hete,|a IányáróI kérdeztem.
{149861}{149916}Igen, megtaIáItam a napIót.
{149922}{149958}Köszönöm.
{149974}{150027}Mégis írt IeveIet.
{150036}{150139}Az ostoba fiúja|dobta KaIiforniában.
{150146}{150180}SzóItam az FBI-nak.
{150207}{150245}EmIékszik…
{150262}{150330}…megkérdeztem, tudni akarja-e…
{150357}{150387}…az igazat…
{150410}{150450}…bármi legyen az?
{150469}{150562}Néhány férfi eIcsaIta,|megöIte és eItemette.
{150592}{150631}Sajnálom.
{150637}{150659}Sajnálom.
{150675}{150725}Meg akarom büntetni õket.
{150736}{150785}Miért mondja eI ezt?
{150790}{150838}Bánthatom õket.
{150843}{150922}Kérem, adjon rá engedélyt!
{150949}{150994}Mondja, mit jeIentett magának!
{151021}{151075}Mondja, hogy szerette!
{151080}{151153}- Kérem, mondja!|- Szeretem.
{151161}{151208}Nagyon szeretem.
{151267}{151321}Nagyon szeretem.
{151490}{151522}Ki az?
{151646}{151702}Dögölj meg, te rohadék!
{153996}{154020}New York kórház.
{154025}{154071}Kapcsolja az ügyeletes nõvért!
{154076}{154099}Felvétel.
{154105}{154162}Anderson hadnagy, 13. körzet.
{154168}{154242}Volt férfi betegük|szúrt hasi sebbel…
{154247}{154309}…az utóbbi 48 órában? Késelés.
{154315}{154350}Hasi sérülés?
{154356}{154381}Nem volt.
{154387}{154415}Köszönöm.
{154420}{154507}Késelés áldozata.|Férfi, kb. 180 centi magas.
{154512}{154562}Megtévesztette a rendõrséget.
{154575}{154637}Volt valaki hétfõn, azt hiszem.
{154642}{154698}Tegnap vagy tegnapelõtt nem?
{154703}{154723}Sajnálom.
{154741}{154808}- Queens County.|- Anderson, 13. körzet.
{154813}{154855}Volt egy késelés tegnapelõtt…
{154860}{154917}… és az áldozat hamis nevet adott.
{154922}{154967}Fehér férfi hasi sebbel.
{154972}{155021}Várjon! Megnézem a gépben.
{155027}{155093}Igen, volt egy tegnap.
{155098}{155146}Jobb kezén tetovált csillag.
{155151}{155191}George Anthony Higgins.
{155197}{155302}Az anyja biztosítását használta.|Doris Veronica Higgins.
{155308}{155363}Õ lesz az. Tudják, hol lakik?
{155368}{155448}Az anyjánál, Douglastonban.|Mondjam a címet?
{156313}{156395}Gyere veIem tempIomba ma este!
{156515}{156559}SzeretIek, fiam.
{156655}{156715}Tízre megjövök. Szervusz.
{156911}{156977}HÜ KERESZTÉNYEK TÁRSASÁGA
{163743}{163793}Tudod, mi a Iegjobb benne?
{163807}{163856}Az arcukat Iátni.
{163862}{163896}Az arcukat.
{163901}{163941}Nem amikor féInek…
{163946}{163986}…vagy fáj nekik…
{163991}{164055}…vagy ha megIátják a kést.
{164065}{164116}Amikor beIéjük hatoI a kés.
{164121}{164147}Az a Iegjobb!
{164160}{164201}A megIepetés.
{164206}{164255}Nem hiszik, hogy megtörténhet.
{164262}{164289}Az õ arcán is.
{164303}{164382}A Iányén, mikor rájött,|hogy nem csak pornó.
{164387}{164436}Érzed, hogy feIáII?
{164696}{164732}Vedd Ie a maszkot!
{165120}{165174}Mit vártáI? Szörnyeteget?
{165369}{165414}George a nevem.
{165420}{165466}Biztos tudtad már.
{165527}{165581}Nem tudod feIfogni?
{165586}{165623}Én sem tudom a váIaszt.
{165628}{165703}Semmi oIyat, amitõI|könnyebben aIhatnáI.
{165708}{165778}Nem vertek.|Nem moIesztáItak.
{165783}{165829}Anya nem erõszakoIt meg.
{165873}{165911}Apuci sem.
{165930}{165978}IIyen vagyok.
{165983}{166026}Egyszerûen ez van.
{166325}{166363}Semmi rejtéIy.
{166368}{166453}Azért csináIom, mert szeretem.
{166487}{166528}Mert akarom.
{167679}{167733}Megszúrták? Hányszor?
{167738}{167796}Meg tudja mondani a nevét?
{169027}{169058}Te vagy az?
{169147}{169175}Uramisten!
{169602}{169639}Ments meg!
{169762}{169803}Ments meg!
{171553}{171577}KÖSZÖNÖM
{171627}{171662}Kedves Mr. Welles!
{171668}{171703}Köszönöm, hogy…
{171708}{171757}… írt és elárulta az igazi nevét.
{171763}{171836}És hogy valójában mi történt.
{171842}{171898}Jó, hogy meghaltak.
{171905}{171977}De semmi sem tölti be az ûrt|a szívemben.
{171983}{172055}Igyekszem jóra fordítani|azt a pénzt…
{172060}{172117}…ha sikerül meggyógyulnom.
{172123}{172181}Gyûlöltem, mert elmondta|az igazságot…
{172186}{172267}… de rájöttem, hogy maga meg én|voltunk az egyetlenek…
{172273}{172336}…akik törõdtünk Mary Anne-nel.
{172342}{172381}Õszinte híve.:
{172388}{172422}Janet Mathews.
{177315}{177340}Felirat:|GELULA & CO., INC.